19. září 2018  10:40

Nově vystavěná oddechová a parkovací zóna Na Valech v Jaroměři nemá ani po roce razítko o kolaudaci. Lidé už plochu využívají, ale město dosud u dodavatele reklamuje část prací. Projekt stál 15,5 milionu korun bez daně a byl loňskou největší investicí města.

Celkem pohledný park s venkovní posilovnou a dětským hřištěm stojí na dříve nevyužívaných loukách Na Valech mezi rušnou mezinárodní silnicí a náměstím. Radnici stavba dosud tíží. Po zimě se totiž terén usadil a přibylo několik vad. Hlavně se sesouvá třímetrový val, oddělující prostor od silnice, propadla se také dvě parkovací místa.

Třebaže město požadovalo nápravu do poloviny roku, jednání se zhotovitelem nejsou u konce ještě teď. Proto město ani nenechalo posekat vysoký plevel. Podobné potíže s nehotovými stavbami v období stavebního boomu teď řeší více měst v regionu.

„Odbor majetku jedná se zhotovitelem o nápravě čtyř výhrad, které město uplatnilo k datu předání stavby, a také pozdějších tří reklamací. Pokud se městu v dohledné době nepodaří dohodnout konkrétní termíny pro odstranění reklamovaných závad, budeme nuceni uvažovat o žalobě na zhotovitele,“ připustil starosta Jaroměře Jiří Klepsa (Volba pro město). Město dává firmě poslední výzvu.

Opoziční zastupitel Otto Salač (Jaroměř – Náš domov) nedotažený výsledek kritizuje: „Nevím, co s valem budou dělat. Má sklon víc než 45 stupňů, takže na něj nebude možné najet sekačkou. Navíc jak je vysoký, začalo se to sesouvat. K tomu tam jsou dvě propadlá parkovací místa. Záměr pokládám za dobrý, ale provedení je katastrofa. Je to ušité horkou jehlou.“

Před prázdninami porostly plevelem i parkové plochy a lidé si na to stěžovali. Město proto rozporovalo, že firma použila nekvalitní ornici s kamením. V létě tam dělníci měnili několikacentimetrovou vrstvu hlíny, jenže tráva tam zatím nestihla vyrůst.

Radní také ještě v srpnu požadovali upravit povrch nového amfiteátru, který je zasazen do valu. Nyní vedení radnice nechtělo blíže popsat, o čem ještě s firmou jedná.

Ta se ucházela o městskou zakázku jako jediná. Loni měla odevzdat dílo už na konci srpna, ale s městem se dohodla na prodloužení termínu do půle října. Město poté ale kvůli nedostatkům odmítlo dílo převzít a firma zaplatila smluvní pokutu 541 tisíc korun. Pak město dílo převzalo, ale s výhradami. Nyní je park v předčasném užívání.

Firma SK-EKO Systems z Pardubicka se hájí, že se situací Na Valech zabývá.

„Část vad a nedodělků zaznamenaných v předávacím protokolu byla ve spolupráci s řadou subdodavatelů odstraněna, část je postupně ve vzájemné součinnosti odstraňována. Totéž se týká i případných reklamací, které byly klientem uznány jako oprávněné,“ sdělil jménem firmy advokát Lukáš Polák.

Část lidí však nový park kritizuje, že nebyl potřeba nebo že by se hodil spíš do klidnějšího místa, než je vedle hlavního tahu na Náchod. Vznikl tam altán, amfiteátr pro kulturní akce, venkovní posilovna i sedmdesát parkovacích míst, podle projektu by se na tamní plochu měl vejít i cirkus.

„Mně se to zdá na to, co tu je, předražené. Město by mělo radši investovat do náměstí, aby se oživilo. Tam je mrtvo, není tam restaurace, kde by se dalo najíst,“ míní Aleš z nedalekých Dolan, který po parkovišti procházel s rodinou.

Parta tří mladíků přišla na hřiště posilovat a ti neskrývají spokojenost.

„My sem chodíme už od dubna, jinak tu ve městě nic podobného není, jen na jedné půdě posilovna se skromným vybavením. Dobrý je i mlhovač pro osvěžení, ale zrovna nefunguje. Jenom je divné, že když se celý projekt dělal proto, aby se ulevilo náměstí, že Na Valech nevzniklo moc parkovacích míst. Zdá se mi tu hodně nevyužitého místa, na náměstí pořád parkuje hodně aut,“ podotkl Ondřej Syčák s přáteli.

Město Jaroměř si vzalo na úpravu luk Na Valech úvěr 16 milionů korun. Loni se stavbou spěchalo, aby letos mohlo pod náměstím vůbec zahájit opravu Tyršova mostu. V roce 2015 radnice také otevřela pasáž v domě čp. 49, která spojuje náměstí a nynější parkoviště. Náměstí na opravu, byť ji vedení radnice slibovalo už před volbami 2014, zatím čeká.

„Už osm let usilujeme o nalezení příslušného dotačního titulu, protože se jedná o částku v řádech desítek milionů korun, ale takový dotační titul se doposud neobjevil nebo jsme ho nenalezli. Jaroměřská veřejnost už roky ví, že nejprve bylo třeba vyřešit průchod domem čp. 49, poté bylo potřeba dokončit lokalitu Na Valech, po které se nyní objížďkou vjíždí na náměstí, a poté bylo třeba opravit Tyršův most, což by se mělo dokončit v letošním roce. Až se tyto věci dokončí, logicky se otevírá cesta k rekonstrukci náměstí. Ta je ale v tuto chvíli závislá na získání dotace,“ řekl starosta.

Zdroj: https://hradec.idnes.cz/lokalita-na-valech-jaromer-reklamace-kolaudace-plevel-namesti-pu4-/hradec-zpravy.aspx?c=A180914_426925_hradec-zpravy_pos

Park v centru Jaroměře zarůstá plevelem, město už měsíce řeší reklamace