to-byl-vikend

V novinách ECHO, ročník 23, číslo 23, ze dne 19. srpna 2016 vyšel článek na str. 3 pod názvem Návštěva z polského města Ziebice. Místostarostové z Náchoda Brát a Maršíková uvítali 4. srpna v prostorách náchodské radnice delegaci z polského města Ziebice, kterou vedla paní Alicja Bira, starostka tohoto historického sídla v Dolnoslezském vojvodství. Setkání iniciovali zástupci ziebické samosprávy a týkalo se možné spolupráce v oblasti česko-polských projektů.  V podstatě hledali partnera na spolupráci, kdy v Ziebicích se nejvíce investuje do oprav sportovišť.

Dříve byla spolupráce našeho města s městem Ziebici na vynikající úrovni. V současné době na spolupráci s tímto městem, které leží nedaleko našich hranic, se investuje přesně 0 Kč. Dva naši bývalí starostové jsou čestnými občany polského města. V Jaroměři vystavoval fotograf – Popardowski, jezdila sem i jejich polská kapela, spolupráce se školou Na Ostrově. Letos nepřijeli ani na Josefovské slavnosti do Josefova. Asi se něco nemilého stalo.

Byla tam delegace od nás již dávno, když se společensky unavili po pití. V nezpůsobilém stavu měli „hloupé řeči“ na hostitele, ale Poláci blbé řeči nerozdýchali. Oficiálně se nic nestalo, ale neoficiálně konec s Jaroměří. Na takové chování nejsou Poláci zvyklí, když jde o delegaci. Proto hledají nového partnera.

Dne 28.6.2016 proběhlo zasedání zastupitelstva města, kdy jednali zastupitelé o možné nabídce od města Toul z Francie, tedy partnerství. Mají o to naši zástupci zájem, jelikož tam pochází inženýr Claude-Benoit Duhamel de Querlonde, který projektoval naši pevnost v Josefově. Nápad to není vůbec špatný, ale – ale?

Při veřejném přenosu ze zastupitelstva došlo k dotazu, kdo umí francouzsky. Nikdo. Francouzi neradi mluví jiným jazykem. Další otázka byla, kdo umí polsky. Přihlásil se pouze Salač. Tohle mě rozesmálo, jelikož zastupitel Horáček umí polsky perfektně, když začne mluvit polsky, nevíte o tom, že nejde o Poláka? Umí excelentně, protože má matku Polku.  Asi jaroměřský Kim si to nepřeje, tak holt neumí. Přesto nechápu, že se za to stydí, že umí cizí jazyk – absolutně nerozumím. On jako ředitel kulturního centra by byl výborný na spolupráci s městem Ziebice. Má tam polovinu příbuzných, čili zná naprosto skvěle jejich mentalitu. Při jednání s cizími státními příslušníky věc k nezaplacení.

Podle mého názoru si někdo chce udělat výlet do Francie za naše peníze. Akorát to má jedinou vadu na kráse, až budou pohoštěni, aby neměl někdo nutkání ve Francie říkat v opilosti své názory na Francouze.? Ostuda v Polsku a nyní do Francie? Alkohol je dobrý kamarád, ale špatný přítel. Nejhorší je, pokud vám někdo nalévá zadarmo. Někteří lidé si myslí, že musí v tuto chvíli vypít rybník. Bohužel při setkávání delegací se nalévá vždy zadarmo! Ožrat se jako carský mužík a potom plácat opilecké chytrosti? Kdyby si aspoň dávali pozor na to, co vypouštějí z úst. Urazit člověka není žádný problém, ale napravit vyřčená slova, velice složitá věc.

images 2

Partnerské město Jaroměře jsou Ziebice