Nedávno se na městských webových stránkách objevila zajímavá informace zveřejněná MěÚ. Jsou to finanční náklady, které město již vložilo do domu čp. 49 za výkup jednotlivých majetkových podílů, za rekonstrukci střechy a za opravu fasády. To celkem činilo z kasy města cca 4,3 mil. Kč. K tomu je potřebné přičíst náklady za projekt pasáže a její stavbu v celkové částce přibližně 12,9 mil. Kč. Podtrženo a sečteno to dohromady bude zatím činit cca 17,2 mil. Kč, ovšem bez ceny za vyprojektovaný výtah a terénní úpravy (přibližně 1,6 mil. Kč), což bude další budoucí finanční náklad vložený do čp. 49.
IMG_0890

Za dané situace je zcela scestné uvažovat o následném prodeji (privatizaci) celého domu čp. 49 za cenu nižší než jsou vložené náklady na jeho rekonstrukci. Přitom pan starosta Ing. Klepsa několikráte veřejně prohlásil  (např. na zasedání ZM dne 15. 8. 2013), že je pro prodej domu čp. 49 po jeho rekonstrukci a to za jakoukoliv cenu. Prodej za cenu nižší, než by byly vložené náklady na rekonstrukci, by znamenal darovat kupci pěknou hromádku peněz z městské kasy.

IMG_0891Když už se přes nesouhlas řady občanů města provádí v současnosti nepotřebná stavba pasáže vedoucí z náměstí někam na „palouk“ Na Valech, je nutné hledat lepší následné využití celého domu čp. 49 s prospěšností pro všechny občany. Tím může být využití rekonstruovaných prostor na bezbariérový Stavební úřad, Sociální odbor, nebo Úřad práce. Jejich současné umístění v čp. 3 u chrámu sv. Mikuláše je pro občany s pohybovým omezením nevyhovující, nebo komplikované. Tak by alespoň vysoká investice do pasáže v čp. 49 získala trochu smysluplné využití. Občané města by měli rozhodně vystupovat proti vyjádřením starosty tento dům po rekonstrukci privatizovat!

Ing. Otto Salač, CSc.
Pasáž v čp 49 na náměstí ČSA se již staví
Štítky:

1 komentář u „Pasáž v čp 49 na náměstí ČSA se již staví

  • 23.6.2014 (22:47)
    Trvalý odkaz

    V 1.“kole“ VŘ bylo součástí poptávky vybavení kavárny v podivně velmi podrobně specifikovaném vybavení. Např.kávovar (zlomek vybavení) se nedal pořídit pod 40-50tis.Kč. Zmizel okamžitě po poukaze jednoho z uchazečů na obecné nájemní nebyt.prostor podmínky nejen v Jaroměři ale i v dalších obcích. Ve stávajícím VŘ (resp.PD) zůstali i tak 1-2 zvláštní technické podmínky, které bude stát za to sledovat.

Napsat komentář