Četl jsem Zpravodaj stranu 5 až 6. Článek se týkal bytového družstva pod názvem Padesátka a jde o rozhovor naší milé redaktorky s paní Elenou Novou. Z toho článku jsem se konečně dozvěděl, že Ing. Jiří Klepsa vše vyřešil ke spokojenosti všech občanů, což všichni občané města si moc dobře uvědomují, a proto se chci přidat a poděkovat.
Co mě zaujalo na článku je, že došlo ke kolaudaci stavby, která nebyla pořádně udělána. Říkám si, jakou právní odpovědnost z toho město vyvodilo k osobám, které to nechaly zkolaudovat?
Pak jsem se dozvěděl, že vzhledem obrovským nedodělkům zůstala tzv. finanční pozastávka na účtu bytového družstva v roce 2007 zcela vyčerpána. Poté následuje výčet toho, co muselo být ještě uděláno na domě. Já se ptám naprosto jednoduše, kdo to platil?
Nalezl jsem odpověď v článku dílem město a dílem družstvo. Znovu se ptám, kolik zaplatilo město i z mých daní a daní ostatních občanů tomuto družstvu? Přitom město není členem družstva?
Nalezl jsem na internetu IČ 259 46 358 toho družstva a ve veřejně přístupné sbírce listin Dr 926/SL3 je zápis z jednání mimořádné členské schůze ze dne 18.9.2007. Ze zápisu město podalo trestní oznámení, kdy toto oznámení bylo odloženo, ale po doručení usnesení o odložení došlo k závadě na straně města, kdy písemnost byla doručena 25.8.2006, ale na stůl to dostal starosta Ing. Jiří Klepsa dne 30.8.2006, tedy po uplynutí lhůty na možné odvolání, která byla 3 dny, ačkoliv se chtěli proti usnesení odvolat. Tohle vyplývá ze zápisu. Cituji ze zápisu schůze strana 4 hned nahoře:
Pan starosta Ing. Klepsa by se velmi rád odvolal, ale jelikož se někdo na městě postaral, aby toto usnesení se k rukám pana starosty dostalo po vypršení odvolací lhůty, tato věc pro Město Jaroměř skončila.“
Pane jo, to máme elitní úředníky na městě? Jak nám funguje koordinace s vedením města a úředníky v důležitých věcech, např. se starostou!
Občané mi říkali, že o této nemovitosti (dům ČP 545 v Jaroměři) se údajně po Jaroměři říká: „černá díra na peníze města“, čemuž nerozumím, zejména nevím, co tím lidé myslí. Proč se přitom smějí? Třeba mi to někdo fundovaně vysvětlí – o těchto problémech jsem dosud nic nevěděl.
DJ
PS Zajímalo by mě, kolik toho ve Zpravodaji dobrovolně vyjde najevo o špatném hospodaření města a špatném fungování úředníků města, protože článek redaktorky je výborný. Děkuji za něj a přeji více takových odvážných článků.
Už zbývá pouze přestat zakazovat některým lidem z Jaroměře psát do Zpravodaje články o našem městě, a budeme žít v 21. století!

Poděkování za článek ve Zpravodaji č. 10
Štítky:

Napsat komentář