Děkuji, že došlo k opravě jednoho chodníku na Tyršově mostě v Jaroměři, což je vynikající ze strany vedení města.
Nejdříve pan Ing. Hrůza provedl kontrolu mostu, kdy našel poklopy vedoucí do šachet mostu, které prozkoumal. Bylo zjištěno, že pravděpodobně na celém mostě není hydroizolace a do mostu asi zatéká voda. Pan Ing. Hrůza odebral i vzorky betonu mostu, aby zjistil jeho současnou kvalitu.
Co to asi znamená?
Bude se muset asi provést generální oprava mostu, která bude možná stát podle mého laického odhadu až 30 mil Kč, pokud se opraví a zrestauruje i zrezivělé zábradlí a nábřežní navazující hrazení. Otázka zní, proč se k tomu vedení města postavilo čelem až nyní, nikoliv dříve, aby nebyla tak drahá oprava?

Roman Máša
Poděkování za Tyršův most

Napsat komentář