Po přečtení jeho článku ve Zpravodaji jsem konečně pochopil prověřovací cvičení v ZŠ v Josefově.  Pachatel je dopředu určen v tom, že nebojuje s policií! On zabíjí, zraňuje lidi, nebrání se a policie není jeho cílem a ví, že bude zastaven a v mnoha případech s tím počítá a usiluje o to. Dále je výborná spolupráce se strážníky a krajským ředitelstvím je vysoce ceněna v odborné policejní veřejnosti. MP ze všech v Královéhradeckém kraji je na pomyslném vrcholu. Z toho mám radost. Pouze nechápu, jak zjistí o pachateli strážníci, co se pachateli právě honí hlavou? Nebo existují metodické tabulky na co právě myslí pachatel? Chápu, že při modelové situaci tento pachatel bude zrovna takový, jaký určí školitel.

Dávno tomu, co jsem četl v novinách o probíhajícím trestním soudním jednání s nějakým strážníkem z Jaroměře. Co jsem se dozvěděl, že muž mírně podnapilý chtěl jet na jízdním kole a strážník mu zakázal jízdu. Pak se ho zeptal: podle jakého oprávnění mu zakázal jízdu a dostal ránu do nosu, až mu tekla krev, musel být ošetřen. Ještě na to jsou svědci. Takových skutků řešili u tohoto soudu více se strážníky z Jaroměře? Nedávno jsem se dozvěděl, že tyto skutky nebyly ještě skončeny zproštěním soudu, ale živě pokračují? Protože naši strážníci jsou na vrcholu v Královéhradeckém kraji, a proto musím věřit, že budou zproštěni a soudce řekne, že se nic nestalo a podle těchto zákroků se budou učit i ostatní strážníci a vznikne speciální příručka práce pod názvem „Dej mu ránu do nosu“.

Nejvíce mě uráží, když lidé v Jaroměři řeknou, že policisté nezákonně mlátili lidi, po ohrazení uvedou strážníci. Mně toto spojování doslova uráží. Nevím o tom, že by někdo z PČR, OOP Jaroměř byl za něco takového souzen u trestního soudu.

Mjr. Mgr. Jaromíra Kverku si velice vážím a dle jeho článku je „z vlastních zkušeností získaným studiem a absolvovanými kurzy“ musí být velmi zkušený metodik. Zda podle novinových článků ze soudního projednání neuvede v čem je tedy u strážníků problém. Strážníci zvládnou pod jeho odborným dohledem modelový těžký zákrok proti ozbrojenému pachateli pomocí teoretických metodik. Pokud sami zakročují např. při banálním přestupku s cyklistou a při jiných zákrocích, tak některé skončily u trestního soudu. Myslím si, že jeho názor obyvatelé města ocení, jakožto i já občan města.

Mgr. David Jevčák

Poděkování za vysvětlení postupu MP panu Mjr. Mgr. Jaromíru Kverkovi.

Napsat komentář