milkfeeder4

Ve městě „Kocourkově“ byl starosta Jaromír Kapsa 1.) a další radní, kteří žili šťastně spokojeně. I stalo se jednoho dne, že foukal silný vítr, který shodil most a tak se musel postavit nový. Jenže starosta byl dareba a vymyslel další způsob, jak se nabalit, protože to je jeho koníček.
Dohodl se s firmou, že do výběrového řízení zadá velmi složité kvalifikační podmínky pro uchazeče, aby omezil soutěž. Firma obstará statisty do soutěže, se kterými se dohodne o cenách, aby to vypadalo normálně. Samozřejmě, že radní v „Kocourkově“ byli nadšeni s jeho nápadem omezení soutěže přes kvalifikační podmínky, aby se nemohly přihlásit firmy do soutěže a odvolávat se proti ní. Proběhlo výběrové řízení, (když vyhrála dohodnutá firma se šílenou cenou, protože starostovi jsou všichni zastupitelé nějakým způsobem zavázáni – statutární orgány, koupě nemovitostí města, pronájmy apod.) tak mu to krásně odhlasovali a tudíž mu pomohli k provizi pro něj ve výši 2 mil Kč.
Potom řekne, že město nemá peníze. Tak příště prodají pouze nemovitost s pozemkem bez průchodu (pasáž) předem dohodnutému zájemci za nižší cenu, kdy opět dostane dalších 2 mil Kč.
Co je na této pohádce poučného. Všichni čekali na příjezd prince, který někde spí a spí. Proto se v „Kocourkově“ žilo šťastně a spokojeně. Starosta se měl jako prase v žitě, radní se měli taky dobře a všichni si spokojeně chrochtají možná až dodnes.
EZ

Pozn. autora: příběh je smyšlený a nijak nesouvisí s konkrétními osobami, místem a dějem. 
1.)  V Kocourkově je starosta nejvyšším představitelem města a je úředně nařízeno ho oslovovat „Vaše Moudrosti“. Vydává osobně řadu závažných a moudrých nařízení, například o krmení Měsíce sypáním jídla do kašny, v níž se Měsíc v noci koupe. Starosta rozhodl též o záznamech významných událostí města, které se od té doby zapisují černou křídou do komína. (zdroj Wikipedie)

O šťastných prasátkách

Napsat komentář