images

Situace v Josefově je  složitá. V posledních 25 letech přišla tato městská část  o smysl své existence a nový dosud nenašla. Neexistuje žádná vize o tom, čím by se Josefov měl stát. Podstatný vliv na ni mají emoce a negativní představy o Josefovu. Nelze očekávat všespásné řešení, ale je nutné hledat a najít náměty pro rozvoj Josefova.

Má být Josefov významnou evropskou památkou a turistickou destinací nebo plnohodnotnou městskou částí? To jsou otázky, na které by měla odpovědět radnice. Na odpovědích by však měla spolupracovat s obyvateli, podnikateli a institucemi, jak neziskovými, tak státními. Bez reálné vize nebude možné vytvořit projekt, na který by bylo možné čerpat dotace.

Možnosti rozvoje rozhodně existují. Je třeba začít „od podlahy“, to znamená od mládeže. Jsou to právě mladí lidé, kteří by neměli z Josefova odcházet. Měli by mít kde slušně bydlet, kde nakoupit. S tím přichází na řadu dopravní spojení a občanská vybavenost, služby atd. Jejich děti by měly mít dostatek prostoru pro hry a dostatek možností pro smysluplné trávení volného času.

Turistický ruch představuje hlavní potenciál budoucího rozvoje Josefova. Existují zde sdružení místních nadšenců, kteří pečují o opevnění, podílejí se na akcích pro veřejnost a popularizují vojenskou historii Josefova. Návštěvníky do Josefova přitahují akce spojené s historií, ale i festivaly, letecké dny, koně atd. Toto je třeba podchytit a doplnit škálu nabídky pro turisty o další příležitosti. Neméně důležitá je ovšem propagace. K tomu je třeba spojit úsilí všech zainteresovaných.

Účelným by mohlo být vytvoření komise při radě města  či oddělení při městském úřadu. Její pracovníci by postupnými kroky naplňovali jednotlivé cíle k dosažení celkové vize. Koncepci je také potřeba přizpůsobit novému nastavení operačních programů EU na období 2014 – 2020. Inspiraci může radnice hledat ve městech s podobnými problémy v tuzemsku, např. Terezíně, Hodoníně, ale i v zahraničí. Vzhledem k tomu, že rok 2014 již pomalu končí, volby se blíží,  tak se naskýtá otázka „A co radnice?“.

Ing. Helena Mojiková
Potřeba rozvojové vize pro Josefov?

Napsat komentář