pouť

Letos proběhla po dlouhé době pouť na náměstí, jinak se konala Na Valech. Bohužel v lokalitě Na Valech město provádí velkou investiční akci, a proto se údajně výjimečně akce konala na náměstí Československé armády v Jaroměři.

Slyšel jsem názor od občana, že by se pouť měla konat pravidelně na náměstí. Pak jsem hovořil s nájemci obchodů na náměstí, kteří mají naprosto odlišný názor, protože tratí na tržbách. Nejvíce byla rozčílená jedna nájemkyně, a to z důvodu dání cedule zákaz vjezdu od pondělí do neděle. Dnes jsou lidé zvyklí přijet autem až na náměstí, čímž muselo některým prodejcům za tento týden vzniknout přirozeně škoda na tržbách. Ale to vedení radnice v podstatě nezajímá, ačkoliv pouť začala od čtvrtka, tak proč byl dán zákaz vjezdu od pondělí? Potom jsem hovořil s majiteli nemovitostí na náměstí, kterým se to vůbec nelíbí v tom smyslu, že náměstí je dokola obehnáno domy, při reprodukci hlasité muziky z reprobeden dochází k vibracím dveří, oken a stěn domů, které jsou součástí chráněné památkové zóny. Skoro uprostřed náměstí je Mariánský sloup, který byl nedávno opraven, přesto výjimečně město nechalo těžké mechanismy vjet na náměstí a pouštění hlasité muziky stylem „přeřvi toho druhé od vedlejší atrakce“. Určitě památkáři dali souhlas na pořádání této akce na náměstí, ačkoliv jde o památkovou zónu a Mariánský sloup, který je národní kulturní památka.

Co člověk, to názor na věc. Já jsem přesvědčen, že radnice dodrží slovo, které bylo uvedeno ve Zpravodaji, že se výjimečně konala pouť na náměstí. Příští rok opět v lokalitě Na Valech, kde se můžou vibrace a hlasitá reprodukce muziky rozléhat do okolí. Když ne a zůstane na náměstí pouť, navrhuji zrušit památkovou zónu na náměstí, jelikož ochrana je bezpředmětná. Zbytečně národní památkový úřad omezuje majitelé domů s nakládáním jejich majetku, ačkoliv není úřad schopen využívat svoje zákonná práva stejně důsledně po městě, pokud jde o majitele domů, tak památkový úřad je vůči nim přes příliš důrazný. Já jsem naprosto přesvědčen, že slova o tom, že výjimečně se konala pouť na náměstí ve Zpravodaji, jsou naprosto pravdivá. Přece by nelhali, a proto považuji paniku nájemců a majitelů domů společně s osobami žijící na náměstí ve svých bytech za naprosto zbytečné obavy. Každý má právo se o akci zajímat např. od června 2018 na radnici, kde se určitě dozví, kde se bude akce konat, pokud s tím někdo nesouhlasí, může se zákonným způsobem bránit. Tohle je každého právo. Ale předčasná panika je zbytečná. To, že se výjimečně konala na náměstí z důvodu opravy lokality Na Valech, se dá pochopit.

Ondřej Rozum

Pouťové atrakce na náměstí Československé armády v Jaroměři