kanál

 

Na jednání zastupitelstva se předkládají nepravdivé informace, bohužel se v nich doslova uvádějí komická zdůvodnění. Materiál na zastupitelstvo města ze dne 29.11.2017, týkající se prodloužení dodatku pro čerpání peněz z úvěru původního termínu 30.11.2017 o 6 měsíců, tj. do 31.5.2018. Největší bomba je odůvodnění pro zastupitelé.

Budeme citovat z předloženého materiálu pro zastupitelé:

 „Důvodem uzavření dodatku k výše uvedené smlouvě o poskytnutí úvěru na financování akce Dopravně urbanistické řešení území Na Valech v Jaroměři bylo zjištění odboru majetku města ze dne 11.10.2017, které vedlo k předpokladu, že dílo nebude v řádně sjednaném termínu do 16.10.2017 dokončeno a předáno, a to především z důvodů nastalých nepředvídatelných okolností (klimatických podmínek).“

Takže je divné, že existují roční období: jaro, léto, podzim a zima.  Co se dělo na staveništi v červenci a srpnu roku 2017? Velmi málo pracovního nasazení od zhotovitele díla. Tohle mohl vidět každý občan, který jel nebo šel okolo území Na Valech v Jaroměři. Zřejmě v Jaroměři máme zvláštní klimatické podmínky, kdy na podzim prší, a proto je práce s hlínou obtížná. Potom nastává zima, jenomže ono nejenom, že prší na podzim, ale i v Jaroměři začíná občas mrznout! Kdyby se úředníci města a vedení zeptali kteréhokoliv občana, každý ví, že na podzim bývá špatné počasí. Odůvodnit materiál pro zastupitele města, že především z důvodů nastalých nepředvídatelných okolností (klimatické podmínky) může jenom úředník s velmi nízkým IQ. Bohužel to vypovídá o stavu úřednictva na radnici a jeho vedení. Dílo mělo být hotovo do dne 16.10.2017, a proto se mělo nejvíce pracovat v červenci a srpnu roku 2017.

Pak tomu dal korunu starosta města, který bance posílá dopis s žádostí o prodloužení termínu čerpání úvěru, kdy použije odůvodnění z předloženého materiálů na zastupitelstvu, tedy především z důvodů nastalých nepředvídatelných okolností. O klimatických podmínkách v závorce už raději nepíše, aby úředník v bance si nemyslel, že je vedení města mimo.

Můj osobní názor je jednoduchý, hlavně od zhotovitele díla nepřevzít dílo, jelikož se domnívám, že navozená mokrá hlína se bude časem hýbat a propadat. K pořádnému udusání hlíny by mělo dojít v létě, aby těžká technika – vibrační válec – mohl důkladně udusat navozenou hlínu, jakmile město převezme stavbu, nebude se chtít zhotoviteli opravovat propadlou zeminu. Pro ně to budou zbytečné náklady navíc.

Ondřej Rozum

Problémy s výstavbou území Na Valech v Jaroměři