Již dříve jsme byli informováni o tom, že se v Pečovatelském domě, Na Zavadilce v Jaroměři neoprávněně vybíralo z platebních karet klientů, aniž by o tom věděli. Tohle je stará novina. Do současné doby nikdo neví, jakým způsobem byla tato záležitost vyřešena. Ale co se tam děje nyní?

Jeden klient nahlásil krádež občanského průkazu a finanční hotovosti ve výši 500 Kč. Celý byt prohledali a nic nenašli? Otázka zní, jaké opatření učinilo město proti okrádání klientů. Odpovím si sám, žádné.

Proč, protože další klient nahlásil zmizení důchodu ve výši 8.000 Kč. Opět celý byt prohledali, ale znovu nic nenašli. Kolik klientů bude ještě sprostě a brutálně okradeno, než město přijme patřičné opatření k minimalizaci tohoto stavu.

Pokládám otázku na patřičný odbor města, aby důkladně a řádně vysvětlil přijatá opatření proti krádežím a brutálnímu hyenismu některých lidí vůči osobám vysokého věku v Pečovatelské službě v Jaroměři. Chtěl bych slyšet konkrétní opatření přijaté městem k zabránění možnosti okrádání klientů.

Mgr. David Jevčák

Proč se neustále krade v pečovatelském domě? Co město dělá proti tomu?

2 komentáře u „Proč se neustále krade v pečovatelském domě? Co město dělá proti tomu?

 • 7.1.2015 (13:54)
  Trvalý odkaz

  Vyjádření k článku na webu http://www.bezcenzury-jaromer.cz/ s názvem „PROČ SE NEUSTÁLE KRADE V PEČOVATELSKÉM DOMĚ? CO MĚSTO DĚLÁ PROTI TOMU?

  Zpravidla nevěnuji pozornost různým pomluvám, útokům vycházejících z kusých informací, různých neznalostí, osobních komplexů a podobně.
  Tentokrát ovšem musím reagovat. Jako vedoucí organizační složky města Jaroměř s názvem Pečovatelská služba (dále jen PS) se cítím plně zodpovědný za chod této složky, stav v jakém se nachází a co se v ní děje. Být článek mířený proti mé osobě, veřejně bych nereagoval a vše projednal se svými nadřízenými. Článek však může být pochopen tak, že se zde jedná o nějaký organizovaný zločin, dotýká se jak mých podřízených (zejména pracovnic v sociálních službách), tak mých nadřízených (město Jaroměř).
  Má reakce bude prakticky pouze vysvětlením některých pojmů a souvislostí.
  Předně to, že žádný odbor města ani město Jaroměř samotné nemá kompetence Policie České republiky (PČR). Nemůže poskytnout závěry ke kauze z minulých let, když ji vyšetřovatelé (nikoliv městští) stále neuzavřeli. To by měl pisatel, vzhledem ke své profesi, vědět.
  K aktuálním „krádežím“. Je třeba si uvědomit, že Dům s pečovatelskou službou (DPS) není domovem důchodců či podobným zařízením. Osoby, které zde bydlí, nejsou nikterak omezovány v pohybu, v podstatě zde žijí stejně, jako by bydleli v kterémkoliv z okolních domů, od města mají byty pronajaté na základě řádné nájemní smlouvy. Pouze jim je PS více na blízku. Obyvatelé DPS mohou byt dlouhodobě opustit, dojít si na nákup, vyjít na procházku, navštěvovat se mezi sebou. Svůj byt zamknout, nebo také nikoliv. Zapomenout, kam si a v jaké částce, peníze uschovali. Nechci nikomu podsouvat vysvětlení, nicméně kolikrát se vám již stalo, že jste své peníze či doklady někde ztratili, zanechali či vám byly zcizeny mimo váš domov. Myslím, že jedna ze situací nastala u každého z nás.
  Ano, na větší obnos peněz, jako je vyplacený důchod, si asi dáme větší pozor, ale proč hned obviňovat PS z krádeže? Když je pisatel tak dobře informován, určitě ví i to, že v době, kdy peníze zmizely, externí firma umývala poškozené obyvatelce okna. Tímto však nechci tvrdit, že se zmizením peněz měli její zaměstnanci něco společného, pouze nabízím jedno z mnoha dalších možných vysvětlení. To konečné by měla poskytnout PČR, která byla ihned po zjištění kontaktována.
  Pečovatelská služba vykoná ročně desítky tisíc návštěv u více než stovky sociálních služeb uživatelů (jak v DPS, tak i v bytech a domech uživatelů mimo DPS) a je samozřejmě strašně jednoduché na její pracovníky „hodit“ nějakou špínu. Pokusit se vnutit všeobecný názor, že PS pouze krade, považuji za ubohé. Je potřeba si také uvědomit, že podobné články nepoškozují pouze PS či město, ale také potenciální uživatele služeb. Pokud jim budeme podsouvat názor, že PS je pouze organizovaný zločin, nebudou mít o služby zájem, což v konečném důsledku ublíží pouze jim.
  Pokud jde o brutální hyenismus vůči osobám vysokého věku, mělo by si mnoho konkrétních osob zamést před vlastním prahem, nejedná se však o zaměstnance PS Jaroměř, za čímž si stojím.
  Michal Skořepa
  vedoucí organizační složky města Jaroměř s názvem Pečovatelská služba

  • 10.1.2015 (23:01)
   Trvalý odkaz

   … pan Skořepa má pravdu, bydlíme tu 33let a je to prakticky stejné bydlení jako v kterémkoliv domě, ke krádežím dochází všude a nelze nijak obviňovat pracovníky pečovatelské služby, kteří tu nejsou od toho, aby hlídali obyvatele 24hod. denně a zjišťovali jaká návštěva u koho kdy byla, každý by si měl chránit svoje soukromí a majetek, ono, jestliže někdo nechá otevřené dveře od bytu a vzdálí se, tak tím dá zloději příležitost, s tímto bych pečovatelskou službu nespojovala, svojí práci si plní svědomitě a práce to lehká není. Na závěr bych chtěla dodat, že odsoudit jde každému lehko, ale každý by si měl nejdřív uvědomit co odsuzuje a koho tím chce poškodit či usměrnit…

Napsat komentář