Ve Zpravodaji starosta města psal o nepravomocné pokutě ve výši 400 000 Kč a DSO Jaroměřsko podalo rozklad proti tomuto rozhodnutí. Pak píše v hádankách, proč se někdo jakoby stará, co tím sleduje, komu tím prospěje apod. Hlavní věci neřekl a to : kdo za to může?

Byl za mnou neznámý člověk a nechal mně přečíst rozhodnutí úřadu. Dlouhé a nezajímavé čtení, ale pochopil jsem z toho, co tím básník chce říct. Úřad řeší problém v tom, že z 24 uchazečů o zakázku, kdy měla losování rozhodnout štěstěna při losování byly nabídky předem očíslovány. Na místě byl notář a osoba za společnost, která losování pořádala a měla právo jednat za DSO Jaroměřsko. Pak jeden z uchazečů požadoval, aby jednání vedl někdo jiný a došlo k přečíslování nabídek hned na místě. Bylo mu  vysvětleno, že mají na jednání při losování oprávnění od DSO Jaroměřsko. Najednou muž z Jaroměře vysoce postavený a vysoké postavy, se svým velice hlubokým hlasem řekl, že nesouhlasí s přečíslováním a vše zůstane tak, jak je.

Představte si to, občané, že tohle to je ten problém, proč městu vystřihli tu pokutu za 400 000 Kč, protože v odůvodnění uvádějí, že čísla byla přidělena předem a losovací přístroj se dá nastavit takovým způsobem, že vylosuje předem dohodnuté číslo. Co to znamená, kdyby ten muž z Jaroměře s hlubokým hlasem a vysoké postavy se do toho nepletl před losováním, tak by to v klidu přečíslovali, čímž, i kdyby byl přístroj nějak nastaven, vyhrála by štěstěna, protože by nikdo nevěděl, koho přečíslovali. Potom by úřad neměl co řešit. Odůvodnili to tím, že došlo k porušení transparentnosti losování, čili se mělo umožnit přečíslovat před losováním na místě, jak žádal jeden z uchazečů – třeba měl strach, že je to cinknuté.

Já si říkám, proč ten muž z Jaroměře s  hlubokým hlasem a vysoké postavy vystoupil pouze v tuto dobu, kdy jeden z uchazečů chtěl přečíslovat nabídky před samotným losováním. Když se nad tím logicky zamyslím, tak mu přece muselo být jedno, kdo vyhraje. Ale asi mu to jedno nebylo, třeba věděl víc než my všichni ostatní. Tato osoba je velice známa po městě, takový šikula na prodeje a výběrová řízení.

Škoda, že starosta města nám ve svém článku ve Zpravodaji neřekl, který ten muž vytvořil městu Jaroměř problém s úřadem. To nechápu, protože on je jinak velice vstřícný k lidem, že ano.

My občané pouze musíme doufat, že ministr pokutu nepotvrdí, jinak se bude vracet dotace ve výši 11 mil. Kč plus sankce – obvykle sankce je ve stejné výši jako vratka. Držím palce, aby to město zvládlo. Protože vratka se sankcí + k tomu pokuta by byla ve výši 22,4 mil. Kč, to by byl velký problém!!!

Hlavně, že stavíme kanalizaci cizím obcím!

Mgr. David Jevčák

Proč starosta uvedl ve svém článku ve Zpravodaji pouze část pravdy?

Napsat komentář