Většinou všichni zastupitelé hlasují jako starosta. Snad se stane, že se někdo zdrží hlasování, to je výjimečné. Dlouho jsem na to nemohl přijít, ale po rozhovoru s občany jsem zjistil, že někteří jsou v různých dozorčích a statutárních orgánech města, kde za to berou peníze. Někteří sem tam něco koupí od města nebo pronajmou, vymění pozemky s městem apod., čili je to taková velká rodina, „aniž by to mělo na ně vliv při hlasování v zastupitelstvu města“. Přitom jsou z různých politických stran. Existuje v Jaroměři vůbec nějaká opozice? Neexistuje! Proto to město podle toho vypadá.
Nikdy jsem nečetl ve Zpravodaji nějaký kritický článek zastupitele na starostu nebo radu, že by chtěl něco jinak, či prosazoval svůj VLASTNÍ názor, proč asi?
Nebylo by výhodnější pro město, aby v jeho statutárních orgánech města byli pouze zaměstnanci městského úřadu, kteří mají dobré výsledky ve své práci? Měli by to jako motivátor za peníze a zastupitelé by se více mohli věnovat svým úkolům, své práci, za kterou jsou stejně finančně odměňováni? Proč je platit dvakrát a zbytečně zatěžovat, přece jim nejde o PENÍZE?!
Město Jaroměř by mělo mít vlastní interní akt (nařízení), podle kterého by zastupitel města (majitel, jednatel nějaké obchodní společnosti), nemohl obchodovat s městem, kupovat od města nemovitosti, směňovat pozemky, brát pronájmy atd. Protože sedí na dvou židlích, tou jednou hájí zájmy města a druhou zase zájem soukromníka, obchodníka. Vidím zde STŘET ZÁJMŮ, a považuji to za problém. Přece nelze sedět na dvou židlích najednou!
Nabízí se otázka: měl by někdo ještě i potom zájem o funkci zastupitele, když by tu nebyla možnost něco od města ZÍSKAT?
DJ

Proč všichni zastupitelé většinou hlasují se starostou města?

Napsat komentář