koupaliště

Dne 31.8.2017 se konalo mimořádné jednání zastupitelstva města, a to z důvodu prodeje nemovitosti města. Také to byl jediný bod programu. Zastupitelstvo se muselo sejít nejpozději dne 31.8.2017, jinak by smlouva o smlouvě budoucí na prodej majetku byla neplatná, jelikož to tam bylo uvedeno, že koupaliště se musí prodat nejpozději do 31.8.2017. Na začátku úředník města uvedl informace pro zastupitelé, jaké jsou chyby v předkládaných materiálech, tedy špatná čísla apod. Mně přišlo doslova tristní, když šlo pouze o jeden bod zastupitelstva, a našlo se tolik chyb a nepořádků v materiálech. Potom, že podle znaleckého posudku je hodnota nemovitosti cca 2 900 000 Kč, nabídka je za cca 1 900 000 Kč. Na tomto se dohodlo minulé zastupitelstvo a uzavřelo smlouvu o smlouvě budoucí. V této smlouvě byly podmínky, že nájemce musí platit roční nájem městu ve výši 30 000 Kč a dále udělat tam potřebné úpravy, které byly opravdu společností Říční a sluneční lázně Na Úpě, s.r.o. provedeny. Odhaduji laicky, že investice vložené do majetku města cca plus mínus asi za 1 000 000 Kč. Šlo o takový „socialistický prodej majetku města“. Protože investor investoval do budoucího svého majetku, který získal o ten jeden milion pod cenou. Tohle považuji pro společnost za excelentní obchod. Na druhou stranu město je rádo, že areál funguje pro veřejnost, je tam občerstvení a majitelé se snaží místo zvelebit, pořádají různé akce třeba vystupování kapel apod. Myslím si, že úroveň služeb šla nahoru díky panu Machovi, který tyto věci opravdu umí, viz jeho zmrzlina.

O trestný čin, jak jsem slyšel od lidí, nešlo podle mého názoru, protože došlo ke změně v zákoně. Kdo nesouhlasí s prodejem majetku, tak se může domáhat pouze neplatnosti úkonu.  Ale já se domnívám, že je to zbytečné. Protože majitelé by požadovali, i když nyní nepožadují, ale určitě by chtěli, vyrovnání za zmařený podnikatelský záměr a zaplatit za investice vložené, čili nula od nuly Kč.

Chyba byla v minulosti, kdy zastupitelé dali do podmínek, že uchazeč musí zaplatit tzv. kauci ve výši 500 000 Kč, což bylo silně demotivující pro možné zájemce. Největší sranda byla v tom, že jediný zájemce uzavřel smlouvu o smlouvě budoucí a požádal o předčasné vrácení té kauce, což se po dvou měsících od uzavření smlouvy doopravdy stalo. Nechápu, proč se nečekalo až společnost splní všechny investice do majetku města, které byly opravdu splněny dne 7.2.2017, jak potvrdila kontrola z města. Kdyby to vrátili až poté, rozumím tomu. Proč při vyhlášení záměru prodeje koupaliště všem zájemcům neřekli, že po dvou měsících jim vrátí kauci, tak těch zájemců mohlo být víc než jeden jediný?! Přesto považuji za největší srandu skutečnost, že město přišlo o jez, který nyní vlastní stát, přestože provozovatel ho potřebuje využívat pro koupaliště. Také o něj žádal v nabídce. No jo, ale zájemce nemohl tušit, jak levé máme úředníky s jejich vedením, kteří si nechají městský majetek proklouznout mezi prsty. Je pravdou, že město stále jedná se státem a prosí uctivě, aby vrátili jez zadarmo zpět do majetku města, ale kdo tomu věří, ať tam běží, že by stát převedl majetek zadarmo? Co peklo schvátí, to už nenavrátí. Jinak upozorňuji, že stát chce za cokoliv tvrdě zaplatit. Třeba se to povede a stát vrátí zadarmo získaný majetek města zpět. Přesto to na názoru, že úředníci města nestojí za nic, nic nemění.

Pak se mi nelíbila jedna skutečnost, že zastupitel Mach řekl správně před začátkem jednání zastupitelstva, že je ve věci podjatý, protože je jednatelem společnosti Říční a sluneční lázně Na Úpě, s.r.o., přesto ale hlasoval pro prodej majetku města, ač je zároveň spolumajitelem oné společnosti. Taková morální výtka na pana zastupitele, vždyť hlasoval sám pro sebe. Očekával jsem jeho morální vyzrálost, že se zdrží. Ale toto jednání je v Jaroměři naprosto standartní. Ačkoliv ho nikdy nepochopím. Taková česká malost.

Potom takové zamyšlení, že vítězné společnosti je zbytečné závidět. Musejí se o areál starat. Záleží na počasí, pokud je pěkné počasí, přijdou lidi a přijedou cyklisti, když prší a je zima, není na čem vydělávat. Musejí areál neustále rozvíjet a vymýšlet nové akce, aby lidi chodili. Osobně si myslím, že Mach je jistá záruka, že to tam bude mít určitou úroveň.

Mohl se použít jiný scénář prodeje městského majetku, a to pouze na výnos, tedy prodat nemovitost zájemci minimálně za odhadní cenu, bez nesmyslů s kaucí 500 000 Kč, že tam musí provést nějaké úpravy do určitého data a v podstatě mu socialisticky říkat, co má dělat. Ať to koupí a dělá si, co chce. Oni jsou podnikatelé a moc dobře vědí, jak vylepšit místo, aby vydělali. Nepotřebují hloupé rady od města. Ale to by mohlo dojít k věci, že by se soutěžilo o cenu, čímž by došlo jakoby k dražbě, kdo dá nejvíce. Přitom minimum by byl odhad, který určil znalec na 2 900 000 Kč. Kdyby se postupovalo takto, město by při prodeji městského majetku mohlo získat víc peněz do rozpočtu na zájmové organizace, spolky a sport.  Ale tímto prodejem dala radnice jasný vzkaz, že ji peníze nezajímají. Oni by zastupitelé také svůj vlastní majetek v klidu prodali pod cenou, nebo ne?

Ondřej Rozum

Prodej koupaliště na Úpě