plakát most2

V roce 1885 byla v Jaroměři dokončena stavba Komenského mostu, který se stal neodmyslitelnou součástí obrazu města na dalších 128 let. Nebudeme přehánět, pokud řekneme, že tímto rokem vstoupila Jaroměř do nové éry své existence, kdy se za cenu zbourání tří měšťanských domů uvolnila ze staletého sevření meandrem Labe a propojila pohodlným širokým mostem dosavadní centrum města s lokalitami Na Ostrově a Na Ptákách, kam zároveň začaly být umisťovány významné veřejné stavby i nová vilová zástavba moderní formy městského bydlení.

Most je symbolickým vyjádřením potřeby spojení a propojení, což se ukázalo okamžitě po noci z 2. na 3. června 2013, kdy byl velkou vodou podemlet středový pilíř mostu, čímž došlo k jeho poškození do té míry, že bylo rozhodnuto most odstranit a na jeho místě postavit most nový. Obyvatelé Jaroměře přišli o do té doby samozřejmou spojnici mezi jednotlivými částmi města

Stavba mostu je vždy velkou příležitostí vtisknout místu novou podobu a charakter. Při hledání nové podoby Komenského mostu formou velmi kvalitně obeslané architektonické soutěže byl kladen důraz na respekt k místu, historickým pilířům i k průhledům z Ostrova na panorama města s chrámem sv. Mikuláše a z náměstí na školu Na Ostrově. Členové poroty rovněž hodnotili konstrukční a architektonickou invenci soutěžních návrhů.

Vítězným návrhem se stala studie 

V podvečer 17. března Vás Ing. Jiří Balský a Prof. Ing. arch. Mirko Baum seznámí nejen se souvislostmi vzniku a vývoje původního Komenského mostu, ale také s okolnostmi hledání jeho nové podoby. Rovněž se od pana Mirko Bauma, autora architektonického řešení nového Komenského mostu, dozvíte z první ruky, proč navrhnul právě takovou podobu mostu a v čem spočívá jedinečnost jeho řešení.

Zveme Vás proto srdečně na přednášku Proměny Komenského mostu v Jaroměři 1884 – 2015, která se uskuteční v úterý 17. března 2015 od 18 hodin v Městském muzeu v Jaroměři (Wenkeův dům), Husova 295, Jaroměř.

Proměny Komenského mostu v Jaroměři 1884 – 2015

Napsat komentář