Fost_P4040004Na městě se údajně řeší věci kolem sbírky M. Frosta, co a jak dál. Tohle není pravda. Opět lež. Oni to už mají vyřešené, protože M. Frost dostal dopis diplomatického znění a významu. Dopis dostal z organizační složky města, pod které vojenské muzeum spadá. Nechceme popisovat složité diplomatické slovní obraty a květnatou řeč. My vám to řekne jasně a česky. Za prvé buď pane Froste dáš městu zbylou sbírku o velikosti  2/3, kterou vlastníš. Za druhé pokud to nedáš, tak si to někam strč. Proč se to najednou řeší až na radě města. Poněvadž Frost se ukázal jako chlap a údajně napsal na papír s diplomatickou nótou, že nesouhlasí. Všeobecně je po městě známo, jak se k němu naše město chová – starosta, rada a zastupitelé. Domníváme se, že to pochopil. Zcela jasně může očekávat chování města. Město si sehnalo nového kurátora sbírek J. H., který to vede zvláštním způsobem. Odborníci po návštěvě muzea mají dojem, že Frost se zbláznil nebo trpí Alzheimerem. Netrpí, ale ostatní mu jeho životní práci ničí svojí nekompetentností a neznalostí. K tomu závist, co dokázal. Je zván na ambasády diplomatů k výročím a považován. Možná muzeum v Jaroměři bude v budoucnu ochuzeno o 2/3 sbírek, které tam třeba nebudou. Zůstane tam jenom torzo. O toto torzo by se mohl soudit. Někdo dá dar někomu, přeci nemusí znamenat, že ve finále nemůže požadovat vrácení zpět. Vůbec bychom se nedivili, kdyby se pan Frost začal chovat tvrdě. Podobně jako náš hodný starosta.

Redakce

Prý se řeší M. Frost.