Váš článek je dost plytký a bez úrovně ducha. Nemá význam rozebírat nesmysly. V článku pan Ježík vytrhává slova z jiných kontextů a oháním se jenom tím, co se mu zrovna hodí. Např. Protipovodňovou zábranu provedlo Povodí Labe, a. s. za státní peníze. Kde by město vzalo 1 miliardu Kč? Nebo výstavba sportovního areálu je jistě výborná věc, naprosto s ní souhlasím. V současné době se řeší odvod asi za 2,2 mil. Kč za to, že pří výstavbě došlo k porušení rozpočtové kázně a proto byl městu uložen odvod nejprve ve výši 74 mil. Kč, který byl posléze snížen na 1,48 mil. Kč a dodatečně doměřen další částkou 2,2 mil. Kč. První položku uhradila Dabona, s.r.o., druhou částku bude město chtít uhradit také po této společností, výsledek je ovšem nejistý a může skončit až u soudu.

Vůbec nesnáším, že někdo si dovolí lhát, vymýšlet a překrucovat výroky druhých. Např. cituji: „např. napsat, že starosta je jaroměřský hlupák a primitiv“, konec citátu. Na webových stránkách www.bezcenzury-jaromer.cz jsem nenašel nikde tuto větu, kterou pan Ježík uvádí. Nedovolil bych si nazvat našeho starostu hlupákem a primitivem. Nechápu, proč veřejně uráží starostu města a píše něco, co nikdy nebylo napsáno. Vůbec bych se nedivil, kdyby pan starosta na něho podal oznámení za přestupek, že ho vydává v posměch.

V současné době se po volbách toho v Jaroměři hodně změnilo. Za pozitivní považuji např. výsledky hlasování zastupitelů, že o projednávané věci přemýšlí, nemají jednotný názor a tak se ve výsledcích hlasování objevuje „pro/proti/zdržel se“. Zejména se na zasedání začalo diskutovat o problémech, z čehož mám radost. Je tam i dost nových lidí a je to znát. Proč? Byl jsem se před volbami v Jaroměři v r. 2014 podívat na jednání zastupitelstva města, když se ho účastnilo asi 19 zastupitelů a jednalo se o vážných věcech, což jsem viděl na vlastní oči. Starosta začal nejprve číst návrh k hlasování a skoro všech 19 zastupitelů mělo ruce nahoře, nikdo nic moc neříkal a nediskutoval. Po dalším hlasování jsem ihned pochopil, o co jde!   

Údajně podle vás, kdyby se starosta se zastupiteli rozkrájel a snesl modré z nebe, tak to napadne škůdce? Bohužel, modré z nebe zatím nevidím, zřejmě mám špatné brýle.

Souhlasím, že pan starosta pracuje maximálně pro město, ale např. ulice Terronská, náměstí ČSA, most Tyršův a železný most v Josefově nebo bývalá nemocnice v Josefově a jiné vypadají dost žalostně už mnoho let a pan starosta je 10 let ve funkci a ještě déle jako zastupitel. Jezdím po republice a v jiných městech je to moc pěkné. Jak to dělají, že mají peníze na investice? Zde otevřeně gratuluji Zastupitelům města Náchod, kteří mají v letošním roce na investice 105 mil. Kč. Jaroměř má pouze 30 mil. Kč, naše město je pouze poloviční oproti Náchodu. Byl bych šťasten, kdyby i Jaroměř měla větší množství peněz. Říká se, že podle množství peněz na investice poznáte hospodáře!

Pan starosta je inženýr ekonomie, čímž je odborník v nalezení dostatečných peněz pro město na investice, a proto logicky předpokládám, že do 3 let bude naše město nádherně opravené a budu moci napsat článek na něj, kde ho vyzvednu až do nebes. Zatím oproti ostatním městům je to takový slabý čajíček.   

Morální kvality starosty jsou velmi vysoké, o čemž není pochyb. Nedávno jsem se dozvěděl, že před cca 10 lety odvolali bývalého starostu Ing. V. Č. a na veřejném zasedání zastupitelstva bylo řečeno, pokud se bývalý starosta očistí, tak se může vrátit na svoji pozici. Potom jsem všude četl o tom, jak se nasazuje trnová útrpná koruna bývalému starostovi a co udělal hrozného. Pak z novin, internetu a od lidí jsem se dozvěděl, že nespáchal úmyslný nebo nedbalostní trestný čin, skutek nebyl promlčen, ba ani přestupek. Nikdy nic špatného Ing. V. Č. neudělal! Neviděl jsem ve Zpravodaji dostatečně jasnou omluvu bez komentáře pro bývalého starostu. Na funkci se nevrátil. Komu prospěla uměle vymyšlená kauza na něj bez důkazů? Proč na něj byla neoprávněně šířena a kydána špína se žumpou? Kdo na tom mohl vydělat a v srdci skrytě toužil po jeho funkci? Já to nevím? Náš současný starosta je typický a ryze český politik, se vším všudy, co k tomu patří.

Mgr. David Jevčák

PS:

Vyšel článek: Jaroměřský a josefovský zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku, 4/2015, dne 15.2.2015, registrační č. MK ČR E 11964, vydavatel Město Jaroměř, nám. ČSA 16, Jaroměř, IČ 00272728, ve kterém byl uveden článek pod názvem Hlas lidu od autora Zbyňka Ježíka, tento autor mě uvedl ve svém článku a vydal mě v posměch.
Uvedl o Mgr. Davidu Jevčákovi v souvislosti s jeho článkem vysloveně lživé tvrzení. Měl jsem uvést, že starosta je jaroměřský hlupák a primitiv a jiné nepravdy, obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti a soukromí mé osoby, a proto využívám svého práva a požaduji na vydavateli uveřejnění odpovědi, a to podle zákona jste povinni na žádost odpověď uveřejnit dle § 10 odst. 1 zákona č. 46/2000Sb., tiskový zákon. Pokud tak neučiníte, provedu proti vám právní kroky.

Reakce na článek Zbyňka Ježíka s „kolektivem slušných lidí“

Napsat komentář