JAROMĚŘŠTÍ ZASTUPITELÉ před náchodským soudem.
JAROMĚŘŠTÍ ZASTUPITELÉ před náchodským soudem.
Autor: DENÍK / Pavel Bednář (včera 07:54)
Náchod – Okresní soud v Náchodě v pondělí opět projednával případ jedenácti jaroměřských současných či bývalých zastupitelů, obviněných za prodej restaurace v někdejším jaroměřském kině.
Soud včera vyslýchal jednoho ze zájemců o nemovitost Ondřeje Jedličku. „Žádné podmínky nebyly stanoveny, pouze nabídnout cenu,“ uvedl svědek. O možnosti podávat nabídky se dozvěděl z oznámení z úřední desky. Na nemovitost se byl i podívat. Když se jej soudkyně ptala, zda si vybaví více, uvedl: „Je to pět či šest let, tak vám víc asi neřeknu. Snad jen, že svítilo slunce,“ sdělil. Jedlička naznačil, že podle něj nebylo zcela běžné prodávat takovou nemovitost pouze formou oznámení na úřední desce. „Nepředpokládal jsem, že bude více zájemců vzhledem ke způsobu inzerce na úřední desce,“ uvedl.
Pohostinství nebylo podmínkou
Nemovitost by v případě získání zrekonstruoval, rozdělil na několik samostatných objektů a dále pronajímal. Na otázku státního zástupce, zda mu někdo sděloval, že by snad měl být nějakou podmínkou prodeje provoz pohostinství, uvedl: „Ne, to nebylo ani předmětem.“ On sám o tom uvažoval jako o jedné z možností. O existenci ocenění se nezajímal, jím nabídnutou cenu 560 tisíc prý stanovil na základě svých možností. „Můžete tu cenu považovat za spekulativní,“ uvedl.
Státní zástupce Vladimír Štěpánek včera před soudem zopakoval, že obžaloba při stanovení výše škody vychází z rozdílu mezi cenou, za kterou byla restaurace prodána, a nejvyšší nabídkou.
Obhájce obviněných Jiří Slezák navrhl, aby soud nechal vypracovat posudek na rozsah a výši investic provedených Luďkem Čánim, který restauraci dříve provozoval a od města ji získal. Ten považuje za klíčový, přinesl by podle něj odpověď, zda peníze Čáni skutečně investoval v takové výši, jak se uvádí. Na tom je postaven celý spor, neboť obvinění tvrdí, že ke škodě nedošlo, neboť investice do nemovitosti by v případ prodeje někomu jinému muselo město Čánimu kompenzovat.
Je podstatné, kolik se investovalo
Je podstatné, kolik do toho Čáni investoval… tvrdí-li se, že tam byly věci, které nebyly investicemi do nemovitosti …,“ uvedl Slezák. V minulých výsleších totiž zaznělo, že mezi doklady o investicích byly zastupitelům při rozhodování předloženy například i faktury za nákup kulečníku a dalších neinvestičních položek.
Necítím se být vinen,“ zopakoval před soudem zastupitel Jaroslav Harvan, kterého soudkyně několikrát napomínala, neboť podle ní nehovořil k věci, ke které měl. Podle Harvana Čáni investoval do objektu jeden a půl milionu korun. Harvan včera navrhoval výslech alespoň každého desátého obyvatele z těch, kteří tehdy podepisovali supliku, aby zastupitelé restauraci prodali Čánimu.
Požadoval také vypracování psychologického a psychiatrického posudku na jednoho ze zájemců, kteří nabídli nejvyšší cenu. „… není nic jiného než psychopat, gauner a ničemník,“ prohlásil před soudem. A dodal: „Pro mě to byla persona non grata při rozhodování, komu to přiřknout.“
Soudkyně však jeho návrhy zamítla. Nebyly podle ní předmětem dokazování a skutku jako takového. Naopak si však vyžádala doplnění podkladů o dodatek nájemní smlouvy, také požaduje vyslechnout dva úředníky odboru majetku města, kteří připravovali podklady. K návrhu, aby si soud vyžádal posudek na investice provedené majitelem restaurace, uvedla: „Zatím ho nezvažuji, ani nezamítám.“
Líčení bylo včera nakonec odročeno na 15. září.
Jedenáct obviněných současných či bývalých jaroměřských zastupitelů hlasovalo pro prodej restaurace Kino svět před šesti lety tehdejšímu nájemci Luďku Čánimu, který za objekt nabídl 430 tisíc korun. Podle obžaloby se měli dopustit trestného činu porušení povinností při správě cizího majetku. Cena nabídnutá nájemcem totiž byla menší než je cena obvyklá, jak ji určil i posudek. Navíc jedna z konkurenčních nabídek činila 2,1 milionu korun.
Městu tak mohla podle obžaloby prodejem vzniknout škoda milion a sedm set tisíc korun. Obžalovaným hrozí v případě odsouzení trest v rozmezí šesti měsíců až pěti let za mřížemi.
Obžaloba klade obviněným za vinu, že nepostupovali podle zákona o obcích a odchylku od ceny obvyklé během jednání o inkriminovaném prodeji řádně nezdůvodnili.
Zastupitelé vinu odmítali a hájili se vesměs tím, že až do inkriminovaného prodeje během sedmi let provedl tehdejší nájemce Luděk Čáni, který nemovitost od města nakonec získal, řadu rekonstrukcí. Velmi nízká cena tak byla podle nich i kompenzací za investice vložené do restaurace, které by mu město v případě prodeje někomu jinému muselo zpětně vyplatit.
Autor: Pavel Bednář
Rozplétá se prodej hospody

Napsat komentář