Městské lesy s. r. o., se sídlem Proruby, vlastní 100% Město Jaroměř. Pronajaté lesy města jsou o velikosti nad 1000 hektarů, což je veliký les. Obchodují se dřevem atd. Do rozpočtu města na rok 2016 plyne z jejich činnosti 870 000 Kč, částka vypadá pěkně. Podle veřejného obchodního rejstříku má spol. jednatele Jaroslava Němce a dozorčí radu ve složení: úřednice Stanislava Křižánková (odborník na ekonomiku – což je velmi dobře), zastupitel města Bc. Pavel Čižmář (odborník na požární bezpečnost a profesionální hasič) a zastupitel města Miloslav Müller (důchodce). Dozorčí rada je od toho, aby kontrolovala hospodaření obchodní společnosti, a proto tam má město Radou jmenované svoje lidi.

Protože tomu nerozumím, zeptal jsem se lesního soukromého hospodáře, kolik má být přibližně výnos u shora popsané společnosti pro město, tedy jeho odhad od oka. Okamžitě ho zajímala rozloha lesů. Vypálil bez dlouhého rozmýšlení cifru okolo 1,5 mil. Kč. Proč to takto odhad. Naprosto jednoduché. Když tedy hospodaří se na 1000 hektarech, jedná se o předpokládaný výnos, který vychází z dlouhodobých zkušeností a stavu spravovaného majetku. Zeptal jsem se druhého, abych neplácal hlouposti, který má na starosti hraběcí lesy. Odpověď byla stejná a znovu podle hektarů lesa v podstatě se oba shodli, aniž by se znali.

Save_Money

Také jsem se jich zeptal, proč město má výnos pouze 870 000 Kč. V čem je problém? Oba mi dali stejnou odpověď. Jde o lesy města (oba, když se dozvěděli, že jde o lesy města, okamžitě měli ve tváři šibalské úsměvy), nejedou na optimalizovaný zisk, ale na dlouhodobou udržovací správu svěřeného majetku se stále stejnými požadavky města na přínos do jeho rozpočtu. Tedy nejsou pod tlakem od majitele lesa směrem k výnosům. V dozorčí radě není odborník na lesní hospodářství. Musí se jednat o lidi, kteří rozumí obchodu, těžbě, údržbě a hlavně cenám za práce a za dřevo. Společnost předloží dozorčí radě faktury a různá čísla, která sedí a rovnají se. To je v pořádku. Ale pouze odborníci v dozorčí radě jsou schopni posoudit, zda se dá vysoutěžit práce pro společnost za méně, či posoudit možnosti prodejní ceny dřeva, nebo další možnosti tvorby zisku. Lesnictví je specifický obor. Dozorčí radu asi příliš nezajímá zisk pro město, jelikož na ni nikdo netlačí a ta konkrétnímu lesnímu hospodářství v praxi asi také moc nerozumí. Město obráceně také asi nechce více peněz do svého rozpočtu.

Byl jsem rád, že jsem byl poučen odborníky, kteří hospodaří a starají se o soukromé lesy, není nad to se zeptat praktického odborníka, když něčemu nerozumíte. Hlavně se nebát přiznat, že něčemu nerozumíte.

Ing. Karpíšek, jednatel společnosti Městské vodovody a kanalizace psal ve Zpravodaji, jak se před jeho příchodem nehospodárně hospodařilo a on to napravil. Přesto se musí zdražovat vodné a stočné ve městě do roku 2020. My mu musíme poděkovat za dobrou práci vzhledem k tomu, že roční zdražování je jen o korunu za kubík. A co Městské lesy, všechno v pořádku!?

Hubert Mysliveček

Rozpočet města a finanční výnosy obchodní společnosti pod názvem Městské lesy Jaroměř, s. r. o.