Cicciolina

Foto:Uznávaná Italská politička La Cicciolina.

Krátká úvaha k rohodnutí soudkyně Geislerové, které se týkalo prodeje restaurace Kino v Jaroměři.

Rekapitulace usnesení: (Zpravodajství ČT24) Podle soudkyně Jany Geislerové se obžalovaní nedopustili úmyslného porušení povinnosti při správě cizího majetku, jak tvrdila obžaloba. Podle soudkyně by jejich jednání bylo možné posoudit nejvýše jako nedbalostní trestný čin. U nedbalostního jednání je však stanovena výrazně nižší trestní sazba a také doba promlčení je jen tříletá oproti pětileté při úmyslném jednání. Trestní stíhání bylo zahájeno 29. října 2013, takže jednání obžalovaných z 20. listopadu 2008 při tříleté promlčecí lhůtě bylo promlčeno, uvedla soudkyně.

Předpokládejme, že se o každém podobném rozhodnutí, jako je například prodej obecního majetku, hlasuje.

Zde budu opět citovat. (Wikipedie) „Hlasování je součástí rozhodovacího procesu, kde určitá skupina zúčastněných – v politice voličů, nebo jejich volených reprezentantů – dá najevo svůj závazný názor.“

Asi je potřebné rozšířit si slovník u hlasovaní. Vedle aklamace ap. je také možné nedbalostně hlasovat. Podle příkladu: 12 členů Zastupitelstva v Jaroměři hlasovalo tak nedbale, že na ně nikdo nemůže, promiňte, že se za to nemůže. Pozn.: tyto hlasy dodnes hlasují, takže teď už asi nejsou nedbalí. a nechtějí zdržovat.

Ještě, že jsou čeští soudci jmenováni, i když je možné, že nedbalostně zvoleným prezidentem.

Jaromíra R

Rychle a nedbale