Statistické porovnání práce Městské policie v Jaroměři
(dále jen MP)
a Policie ČR, OOP Jaroměř
(dále jen PČR)

Kdysi bylo zvykem provádět porovnání práce PČR a MP v Infoservisu nebo ve Zpravodaji. Je škoda, že se v tom nepokračuje, tak jsem si dle zákona vyžádal podklady od MP a PČR, kolik zpracovali přestupků za rok 2013.
StatistikaTabulka_MPvsPCR
Vedoucí a zástupce vedoucího PČR, nezpracovávají žádné přestupky, protože vykonávají pouze řídící a kontrolní činnost. MP měla měsíční práci v přestupkovém řízení: „1“ přestupek MP k 8 přestupků PČR s tím, pokud strážník MP zjistí trestný čin, tak ho pouze předá PČR, stejně i hledané osoby a vozidla. Dále 13 příslušníků PČR zabývající se přestupky, pomáhají se zpracováním trestných činů, ale nemají trestné činy přidělené k vyřízení.
Šokující je, že z odpovědi MP jsem se dozvěděl skutečnost, že v 2013 celkově projednáno a řešeno 1683 přestupků, mínus zpracované přestupky 248, je výsledek 1435 přestupků, které asi byly vyřešeny domluvou, což zákon umožňuje, ale je to absolutní vrchol MP. Hlavní náplní práce MP jsou právě známé přestupky. Oni vědí, že je páchána protizákonná přestupková činnost osob, ale místo toho, aby to oznámili ke správnímu orgánu nebo vyřešili blokově, radši dají pouze ústní domluvu. Pokud bych dal za každý přestupek blokově 1000 Kč krát 1435, výsledek je 1,435 mil. Kč ročně pro město, pokud by chtěli více pracovat a oznamovat to správnímu orgánu města, tak za projednání je poplatek 1000 Kč plus pokuta např. 1000 Kč, tedy 2000 Kč krát 1435 je 2,87 mil. Kč ročně pro město.
Chápu, že některé přestupky lze řešit domluvou, ale 1435 přestupků ročně? To snad ne.
Dříve byli strážníci MP neustále chváleni v Infoservisu a ve Zpravodaji, ale skutečnost je naprosto jiná. Místo toho, aby řešili oznámené známé přestupky, protože zákon jim neumožňuje řešit neznámé přestupky. Radši skoro všechno řeší domluvou. Samozřejmě nemusí nic dělat, ale pachatelé těchto přestupků budou a jsou čím dál víc drzejší, aby ne, když jim to prochází. Doufám, že po napsání tohoto článku dojde u MP k nějaké sebereflexi, pokud vědí, co tím myslím?
Na rok 2014 je počítáno v rozpočtu města na MP s částkou 11 mil. Kč. Jeden strážník s oznámeními občanů a svým vlastním vyhledáním vyřeší 1 přestupek měsíčně, „tedy velice náročná práce“?

PS: „Není něco shnilého v Království Dánském?“

Mgr. David Jevčák
občan města a daňový poplatník města, i když začínám velice pochybovat  o účelně vynaložených finančních prostředků z mých daní viz MP

Statistika
Štítky:

Napsat komentář