Podle jím popsaného exponátu v Josefově č. 1761 jde o ideální rekonstrukci útoku pruského vojska na josefovskou pevnost!

Fikce bitvy o Josefov, která se nikdy neuskutečnila

On zřejmě neví, že nikdy nemůže být model o rekonstrukci dobývání pevnosti v Josefově, protože se to nikdy nestalo.  Prusové pevnost obešli a rozhodující bitva byla u Hradce Králové. Tedy správně by mělo být na cedulce, že jde o pravděpodobný možný scénář dobývání pevnosti, ale s upozorněním, že se tak nikdy nestalo. Prostě jde pouze o sen nebo bujnou fantazii. Inženýr udělal ideální rekonstrukci něčeho, co se nikdy nestalo… A to je taky umění.

Redakce

Pozn.: Dřívější  kurátor pan Frost to měl popsané správně

Světový objev nového kurátora sbírek v Josefově

Napsat komentář