Terronska01

„Tento obrázek již neplatí.“

Došlo k významné události v Jaroměři, a to ke skutečné opravě ulice Terronská. Má opravenou vozovku a chodníky. My si myslíme, že to patří na titulní stranu Zpravodaje i s fotkou. A nechápeme, že vedení města a úředníci přešli jen malou zmínkou ve Zpravodaji, ačkoliv jde o velké dílo našeho vedení města. Ano, přátelé! Vždyť je to v roce 2016 jediná opravená ulice v Jaroměři. Byli jsme se tam ve večerních hodinách podívat a je tomu tak. Přesto tuto událost považujeme za milník, od něhož se mohou úředníci a vedení města odrazit k lepším zítřkům, když v investicích města se tzv. „odvážou“ a dají si za úkol v roce 2017 opravit v tomto roce 5 ulic. Nu, to by bylo něco! A zase na druhou stranu by to znamenalo, že budou muset něco dělat ku prospěchu města, aby nebyly blátivé cesty a chodníky. Úředníci a vedení města jsou tam kvůli tomuto úkolu, aby opravovali svůj majetek, a to jsou ulice.

Děkujeme úředníkům a vedení města, že opravili ulici Terronskou. To je jasný důkaz o tom, že když se chce, tak jde všechno.

terronska2_ink_li

Současnost

Redakce

Terronská ulice je opravena