Zpravodaj č. 23 a zadní strana o městské policii (dále jen MP), která cvičí na nebezpečného pachatele!

Přečetl jsem si reportáž z proběhlé akce MP s názvem Bezpečí pro školu 2014. Tématem cvičení byl útok aktivního pachatele, který pronikl do školy s cílem zranit nebo usmrtit co nejvíce lidí. Jako propagace naší slavné MP velice slušný. Můj osobní názor je ten, pokud by postupovali podle uvedených fotografií, tak by z nich buď byli čirou náhodou hrdinové, že zachránili děti nebo by nastal velký problém, že způsobili ještě větší masakr, než by byl bez jejich přispění. Proč?

Pokud by byl pachatel nebo pachatelé ozbrojeni krátkou střelnou zbraní nebo dlouhou zbraní (samopal), či výbušninou a naši slavní z MP by postupovali tímto způsobem, tak by pachatel ve chvíli, kdyby je uviděl, začal více intenzivně vraždit nebo by zahájil palbu přímo na příslušníky MP, čímž by poletovaly střely po základní škole. Odrážely by se od různých tvrdých předmětů, pronikaly těly zasažených osob a směřovaly by dál. Příslušníci MP by opětovali palbu a jejich střely by dělaly to samé. Takový masakr? Pokud by pachatelé měli samopal Kalašnikov (odborně: útočná puška, s polovičním účinkem střel oproti normální pušce), dávky z něj by procházely stěnami budovy skrz do dalších místností, kde by byly další děti. Pokud by pachatel viděl naše slavné příslušníky MP, jak jdou dovnitř, protože by měli s sebou psa /viz fotografie/, tak by to určitě slyšel. Potom mu nebo jim stačí si lehnout na zem a např. začít ze samonabíjecí zbraně střílet. Po zahlédnutí prvních příslušníků MP by začal rychle pálit nebo u samočinné zbraně střílet krátkými dávkami do prostoru. Myslím, že by stačily 3 velmi krátké dávky a nebylo by co řešit. Střely, které by zasáhly první příslušníky, by pronikly skrz jejich těla a zasáhly by další příslušníky za nimi plus další nevinné děti ve škole. Co kdyby jim z místnosti někdo hodil granát F1 do chodby, kudy by se pak přibližovali? Otázka by zněla, kolik dalších lidí by s nimi nesmyslně zemřelo?

Podle mého subjektivního názoru by měl správně zákrok MP proti takovémuto nebezpečnému pachateli vypadat následovně: vyrozumět Policii ČR, následně pouze zajištovat z venku prostor školy v  bezpečné vzdálenosti a snažit se, aby mohlo co nejvíce osob uniknout z budovy do bezpečí a zajistit ošetření raněných osob. Zbytek nechat na vycvičené odborníky ze „zásahové jednotky“, nikoliv dělat hrdiny s nejistým koncem. Protože například dobře vyškolený policejní vyjednávač udělá víc, než jenom nabitá zbraň.

Nejvíce by mě zajímalo, jak by se dozvěděli o výzbroji pachatele nebo to, zda je sám nebo má další osoby v budově. Tohle by se zřejmě dozvěděli ve chvíli, kdy by ho nebo je uviděli, ale to už bývá velmi pozdě.  Pokud by byl pachatelem žák, jak by MP poznala, že je ON pachatel, když by si dal pistoli do kapsy nebo za záda a řekl by jim ve velmi stresové situaci, že viděl pachatele támhle v jedné třídě. Naši slavní MP by se šli podívat do třídy a najednou ve chvíli, kdy by byli zády k němu, by začali slyšet výstřely. To by bylo asi to poslední, co by v životě slyšeli.

Zákrok proti takovému druhu pachatele je velice nebezpečná věc, protože on nemá už co ztratit. Kdyby byl např. z Al Káidy myslíte si, že by se chtěl vzdát? Co by dělala MP, kdyby pachatelé po jejich příjezdu ke škole a snaze vstoupit do budovy, začali střílet krátkými dávkami z oken směrem k nim a kryli by se o stěnu budovy? Umějí se trefit strážníci MP na pachatele z pistole ze vzdálenosti 100 m? Já si myslím, že jen pouhou náhodou, ale AK47 na 300 m je velmi přesná. Čím modernější samonabíjecí dlouhé zbraně, tím víc přesnější. Co kdyby jeden z pachatelů měl na zbrani seřízenou optiku a v podstatě by celou dobu kryl vstup do budovy a čekal? Pokud by šli členové MP dovnitř, což je vidět z fotografií, udělali by mu velkou radost a asi by je nechal přiblížit na takovou vzdálenost ke vstupu, aby jim nedal žádnou šanci na únik. Všeobecně je známo, že se teroristé na útoky aktivně připravují, čili trénují útok s různými situacemi, jak můžou probíhat a jak se krýt, než zemřou s velkými následky na obětech. Veškeré tyto útoky kohokoliv jsou dopředu promyšlené, ať terorista, žák, či cvok. Jinak hezký článek do Zpravodaje na oživení periodika o výcviku naší MP.  Ve Francii jsme viděli, že ani obvodní policisté neměli žádnou šanci, pouze jejich zásahovka, která je však na podobné akce speciálně vycvičená.

Výše uvedený článek psal někdo z MP, a proto by mě zajímalo, zda už mají všichni své vyhlášené zákroky z Jaroměře vyřešené u trestního soudu. Myslím si, že by se spíš měli příslušníci MP každý den učit zpaměti zákon o obecní policii s velkým důrazem na to, kdy mohou použít zbraň a donucovací prostředky např. obušek. Aby zase neměli v budoucnu nějaký problém s trestním zákoníkem!

Mgr. David Jevčák

sepsal dne 16. 1. 2015

Umějí se trefit strážníci MP na pachatele z pistole ze vzdálenosti 100 m?

Napsat komentář