V souladu s ustanovením § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, svolávám

ustavující zasedání
Zastupitelstva města Jaroměře zvoleného ve volbách
ve dnech 10. a 11. října 2014,
které se koná
ve středu 5. listopadu 2014 v 15.00 hod.
v Divadle v Jaroměři

Program:

 1. Zahájení
 2. Složení slibu nově zvolených členů Zastupitelstva města Jaroměře
 3. Schválení programu jednání Zastupitelstva města Jaroměře
 4. Schválení ověřovatelů zápisu
 5. Schválení návrhové komise
 6. Schválení volebního řádu
 7. Stanovení počtu členů Rady města a uvolněných členů Zastupitelstva města Jaroměře na volební období 2014-2018
 8. Způsob volby starosty, místostarosty a dalších členů Rady města
 9. Volba členů volební komise
 10. Volba starosty
 11. Volba místostarosty
 12. Volba dalších členů Rady města
 13. Schválení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Jaroměře
 14. Pověření členů Zastupitelstva města vykonávat občanské obřady a přijímat prohlášení o uzavření manželství
 15. Závěr

Na jednání srdečně zvu všechny občany města. Ing. Jiří Klepsa

Převzato z webu obce a nezapomeňte, že to je formulované jako pozvánka. Redakce

Ustavující zasedání Zastupitelstva města ve středu 5. listopadu 2014 v 15.00 hod. v divadle v Jaroměři

Napsat komentář