V úterý 24. března proběhlo VI. zasedání zastupitelů města. Z mnoha zajímavých materiálů stojí za zveřejnění problematika zamýšleného ON-LINE audiovizuálního přenosu z jednání zastupitelstev. Má to být jakási náhrada mnou předloženého návrhu na zveřejňování materiálů pro jednání Zastupitelstva, který zastupitelé 25. listopadu 2014 nadpoloviční většinou přítomných smetli ze stolu. Jeho záměrem bylo, aby se občan zhruba týden před jednáním mohl seznámit nejen s programem, ale i s podklady pro jednání a tak mohl při vlastním zasedání vznášet svoje konkrétní dotazy, připomínky a návrhy (tak, jak je tomu běžně v jiných městech). Bohužel zvítězilo zamlčování a utajování. Teď má být dle materiálu města v budoucnosti náhradou přímý internetový obrazový a zvukový přenos z jednání. Jsem jednoznačně PRO! Zatím to však vidím tak trochu jako „šidítko“, že se něco mění. Pokud k tomu skutečně dojde, občan se bude těžko orientovat v problematice bez předchozího seznámení se s projednávaným materiálem. Také jsem jen zvědav, jak bude zajištěn zhruba čtyřhodinový ON-LINE přenos z jednání na internet, aby se to všechno nezhroutilo na technických problémech. Zájem bude o přenos asi veliký a to nejen z Jaroměře. Lze očekávat, že na web města s přenosem se může napojit současně třeba i několik set jednotlivých počítačů občanů se snahou vidět, co se děje na jednání zastupitelů. A tak se nutně musím ptát, bude datový tok zajištěn tak, aby nedocházelo k výpadkům obrazu, nebo zvuku? Na internetu to je občas běžné, to potvrdí i uživatelé komunikačních programů. A to vůbec nemluvím o nedořešených právních otázkách ochrany osobních údajů, až začne třeba zastupitel číst z materiálů jednání, když bude potřebovat při jednání argumentovat některými fakty z projednávaného materiálu. A co chudák sledující občan, vyzná se bez znalosti podkladových materiálů ve změti argumentů a protiargumentů? No, uvidíme a uslyšíme, potom posoudíme a ohodnotíme, jak říká moudré rčení.

Otto Salač, zastupitel 30.3. 2015

Uvidíme a uslyšíme?

Napsat komentář