Terronska01

Od roku 2011 mělo dojít v Jaroměři k přejmenování ulic z důvodu duplicity názvů. Vedení města mělo velkou reklamu na setkání s lidmi. Poprvé nikdo nepřišel a podruhé nic moc, nezájem a lhostejnost. Logicky jsou důležitější věci, než přejmenování ulic, např. Vánoce, terorismus, uprchlíci, lidské štěstí, láska, zaměstnání a jiné. Proč mají Jaroměřáci takový nezájem o přejmenování ulic? Co zkušenost z historie?

Za Rakousko-Uherska někde v nějakém českém městě vznikla ulice, kterou pojmenovali třeba Habsburská. Hurá a sláva.

Potom přišla světová válka a rok 1918 a vznik ČSR. Ulice Habsburská ne – pryč od Rakouska, a proto přejmenujeme ulici na Masarykovu. Hurá a sláva.

Pak přišel rok 1939 a nacisté. Ulice Masarykova ani náhodou! Ihned přejmenovat na ulici Bismarckovu. Hurá a sláva.

Dějiny šly dál a v roce 1945 se vítr otočil. Ulice s názvem Bismarckova – nepřípustné. Nový název ulice Generála Pattona. Hurá a sláva.

Dějiny ubíhaly dál a rok 1948, soudruzi, ulice po imperialistickém generálu? to nikdy! Kdo si zaslouží, aby ulice nesla jeho jméno? Ulice Stalinova. Hurá a sláva.

Pak Stalin skonal a Chruščov otevřel kult osobnosti Stalina a i jeho „krásný“ pomník v Praze šel k zemi. Stačila jedna rána a byl na kusy. A proto v roce 1962 se soudruzi a soudružky dohodli, že musí jít s dobou. Ulice Stalinova pryč. Nyní máme lepší jméno pro ulici Leninova. Hurá a sláva.

Pak přišel rok 1989 a co ulice Leninova? Jak se nyní bude jmenovat? ulice Bushova. Hurá a sláva.

To jsou veletoče! ani sto let k tomu nebylo třeba. Může pokračovat toto šílenství ode zdi ke zdi? Může! Třeba se do ulice nastěhují migranti a až jich tam bude dost, tak řeknou kamarádi a přátele my vás máme rádi, jako naše bratry a sestry, nemohli bychom si ulici přejmenovat podle sebe? Co byste nemohli. No a jakpak chcete, aby se ulice jmenovala? Ulice Mohamedova. Co když do ulice pak přijdou jiní migranti z jiné oblasti či kultury? Nevadí, znovu to změníme a změníme dle chuti a potřeby.

Nebyl nejlepší ten první název ulice Habsburská. Ale to třeba někomu vadilo. A tak, kde jsou ti chytří lidé, kteří tak rádi přejmenovávají ulice? Přece podle těch názvů poznáte je ..

Kdyby někdo žil sto let v Čechách na jedné ulici, tak to mohl prožít. Dokonce zažít několik států např. Rakousko-Uhersko, ČSR, protektorát Čechy a Morava, znovu ČSR, potom ČSLR, ČSSR, ČSFR a dnes ČR. To je rachot. Kolikrát jsme museli měnit občanky a dokumenty?

Nejhloupější v Jaroměři je to, že po přejmenování ulic budou mít lidé určité problémy. Musí vyměnit občanky a řidičáky, prostě zbytečně promarněný čas. Jaká je to otrava!

Nemělo by se město hlavně starat o ulice, aby měly dobrý asfalt a pěkné chodníky a o náměstí, mosty, parky, co myslíte? No protože stranu přejmenování ulic stojí nejméně námahy, kdežto něco opravit a vybudovat je těžká makačka. Proč se dřít? A proto se ulice bude jmenovat..

Vendelín Novák

V Jaroměři dojde k přejmenování ulic