prostřednictvím ústavního soudu a k Vašemu hanebnému rozsudku v kauze restaurace Kino v Jaroměři sděluji:

Je vyloučeno, aby obec, jakožto územní společenství občanů mající právo na samosprávu a jsoucí veřejnoprávní korporací hospodařila s jí vlastněným majetkem prostřednictvím svých volebních orgánů tak, že by na prvý pohled pochybným charakterem tohoto hospodaření podlamovala důvěru občanů, kteří obec tvoří, v to, že její správa je správou ve prospěch obce a nikoliv ve prospěch jiných subjektů.

Samostatné spravování obce zastupitelstvem neznamená, že by zvolené zastupitelstvo a představitelé obce stáli nad společenstvím těch, kteří je k výkonu samosprávy zvolili.

Ti, kdo obec spravují, neměli by ani na okamžik ztratit ze zřetele, že nejsou majiteli obce, a že správa obce není poručníkem těch, kteří obec tvoří.

Vymkne-li se správa obce z těchto ústavních mantinelů, pak byť by i byla formálně ve shodě se zákonem, NELZE JÍ PŘIZNAT SOUDNÍ OCHRANU, JE NAOPAK ÚKOLEM SOUDU, ABY TAKOVÉ, VE SVÉ PODSTATĚ PROTI SKUTEČNÉ SAMOSPRÁVĚ NAMÍŘENÉ A TUDÍŽ PROTIÚSTAVNÍ CHOVÁNÍ ZASTUPITELSTVA NEAPROBOVALI.

 Jiří Košťál
Vážená paní Mgr. Jano Geislerová, soudkyně Okresního soudu v Náchodě,

Napsat komentář