Jaroměř_Josefov_from_air_3

Letecký pohled na pevnost.

V loňském roce jste (Zastupitelstvo. pozn. redakce) odhlasovali spojení Podzemních chodeb, vojenského muzea a muzea Waldemara Matušky pod jednu složku PEVNOST JOSEFOV, pod vedením p. Vašaty.

Přes mé připomínky, že spojujete dvě úplně odlišné instituce, bylo panem starostou řečeno, že vše zůstane jak je to, akorát, že to bude pod jedním názvem a když se bude ve vojenském muzeu něco měnit, tak o tom musí vědět p. Vašata. Rozpočet na muzea zůstává stejný. Po těchto slovech zastupitelé odhlasovali spojení. Proti byli jen ti, kteří pana Vašatu znají a věděli co bude následovat. Ve vojenském muzeu zůstal jen jeden zaměstnanec. Na sezónu se přijali brigádníci, kteří se střídali – 2 dny v muzeu, 3 dny v podzemí, 1 den v muzeu a opět podzemí. Většina z nich nevěděla, kde budou dělat a co ta práce obnáší. Ve vojenském muzeu se neprovádělo, jen uvádělo. O úklidu, který si zaměstnanci celých 10 let prováděli sami, nikdo z nich neslyšel. Vyjímku tvořily dvě studentky, které tam byly ještě za p. Vopršálkové. Ty s ní uklízely a hlavně věděly jak se čistí sklo na vitrínách. Když se jich p. Vašata ptal, co dělají, když v muzeu nejsou návštěvníci, tak mu řekly, že uklízí co je třeba. P. Vašata prohlásil, že průvodkyně jsou na provádění, že na úklid je uklizečka. Tu bohužel od června v muzeu nikdo neviděl. Průvodkyně přestaly uklízet, protože porušit nařízení p. Vašaty se nevyplácí. Tak si jistě dovedete představit, jak to v muzeu vypadalo. Před Dny evropského dědictví jsem požádala p. Vrabce, tehdejšího místostarostu, aby se šel do muzea podívat. Po této kontrole studentky vzaly suchý mop a prach z vitrín setřely, takže tam otisky dlaní a prstů zůstaly, nevím proč nemohli dělat to, co se dělalo 10 sezón, bylo řečeno, že se v muzeu předešlé roky také neprovádělo. Muzeum bylo právě známé tím, že se návštěvníci něco dozvěděli. Zatím dobrému jménu nepomohlo, když návštěvníci přišli a v přízemí muzea seděli průvodci s knihou v ruce nebo s noutbukem a celou dobu prohlídky je návštěvníci neviděli. A oni toho dobře neviděli více. Část expozice je bez světla, i když na to pořád brigádnice upozorňovaly. Co je ještě horší, že návštěvníci po prohlídce muzea si museli dojít pro upomínkové předměty do Podzemí. V září už si je ani nemohli zakoupit. Ještě se vrátím k začátku, kdy po ujištění p. starosty, že se nic nemění, p. Vašata vyhodil zapracované průvodce, na což měl právo, ale také se měl letos najít průvodce, který by se naučil všechno, co je třeba v muzeu dělat, aby mohl nahradit p. Frosta. Tak to je k práci v sezóně. Vyjádření p. Vašaty, že byli zaměstnanci v muzeu v zimních měsících zaměstnáni zbytečně, svědčí o tom, že o muzejnictví nic neví. Už teď se to projevilo tím, že chce úplně nesmyslné vyjádření p. Frosta. Jak víte, je třeba ošetřit exponáty (uniformy, boty, brašny), kolik toho je třeba ošetřit může vidět p. Vašata sám, částku na nákup čistících prostředků mu p. Frost napsal. Teď chce i jak dlouho to bude trvat. Posuďte sami, že ošetření obyčejné uniformy trvá kratší dobu, než ošetření uniformy historické. Může se přijít také na to, že některá uniforma potřebuje zašít, což je další problém. Některé boty, pásky i jiné je třeba ošetřit v teple, což je možné v kanceláři, ale jeden člověk i nepostižený to nemůže dělat sám. Chování p, Vašaty k zaměstnancům je příšerné, což už se řeší. Ale je horší než si myslíte. Je vůbec možné, aby vedoucí pracovník zavřel v říjnu dvě soboty a dvě neděle muzeum a bez oznámení návštěvníkům na vratech muzea. Chci vědět od vedení města, jestli si takhle představuje chod vojenského muzea v dalších letech.

Jiřina CHUMOVÁ

67244-1413286805703

Miroslav Frost s bustou svého kamaráda. Foto: převzato ze serveru VICE.COM

Ví, co ta práce obnáší?

Napsat komentář