Ve Zpravodaji na straně 1. se mj. píše.. Byla provedena kontrola bez vědomí města za r. 2013 a s dobrým výsledkem. Myslím si to taky. Pak se vedoucí paní Křižánková rozepisuje, že rok 2014 skončí s dluhem města 16,8 mil Kč. V textu uvádí, že se ještě nečerpalo z úvěrů k 20.9.2014, chytrá paní nechce lhát. Pochopil jsem, že se budou platit faktury za Komenského most až v roce 2015. Takový malý účetnický trik, ale super nápad pro volby, že je vše v pořádku. Jednoduchá logika dle vedoucí bude na konci roku dluh 16,8 mil Kč plus placení za most Komenského ve výši 27,2 mil Kč, který se bude hradit v 2015, tedy výsledek 44 mil Kč. Pozor, město žádá o dotaci, ale zatím nemá nic slíbeno. Úvěr u Komerční banky na most má město slíbeno na 16 mil Kč, co ten zbytek 11,2 mil Kč. Kde na to vzít a nekrást. Dále se má vracet dotace za kanalizaci ve výši 11 mil Kč, zatím bez sankce? Sice to je vratka dotace za DSO Jaroměřsko, které staví ostatním obcím kanalizaci, ale největší vlastník je Jaroměř. Kdo asi bude nejvíce platit při vrácení dotace? Já to vidím na dluh 55 mil Kč na r. 2015. Obvykle se dává stejná sankce jako vratka dotace, tedy vrátit 11 mil Kč plus sankce 11 mil Kč, celkem 22 mil Kč. Co to znamená? Že 55 mil Kč plus sankce 11 mil Kč je rovných a krásných 66 mil Kč! Ministr financí mně nepřipadá, že by chtěl něco někomu odpustit. Uvidíme, třeba sankce nebude? Tahle první stránka ve Zpravodaji přinese Jirkovi hodně hlasů, protože plno lidí nerozumí možnostem kouzlení a době proplácení faktur v účetnictví. Inu, velký politik se zkušenostmi za více jak 20 let. To bude potu, až se ten dluh bude řešit od r. 2015. Budou nějaké peníze na nové investice města?! Nebo se dluh přesune na r. 2016. To asi už nepůjde.

Strana 4 článek pana starosty o úspěších a hororech, kdy od čarodějnic přešel k hororům a spekulacím, které jsou jasně nepodložené, ale to nevadí, na voliče to výborně zapůsobí. Čarodějnice určitě neexistují, zlí úředníci a horory jsou v hlavě našeho starosty, když o tom rád píše. Potřeboval by dle mého názoru odbornou pomoc ze strany odborníků, např. Havlíčkův Brod a Bohnice. Měli by mu zkontrolovat i jeho agresivitu viz Jasenná, aby začal vidět věci i pozitivně bez hororů, i když ten dluh přesunutý na r. 2015 to je opravdický horor.

Strana 5 KSČM pan Vrabec se chlubí s tím, co dokázali ve městě. Budou volby, tak to ještě beru, ale potom je v článku 3 krát KSČM, čili brutální nepokrytá předvolební kampaň ve městě pro KSČM, to chápu, jsou to tradiční spojenci Jirky. Co ostatní subjekty, kolik dostaly prostoru ve volebním Zpravodaji č. 18? Odpovím si sám, nula. Volba pro města a KSČM se drží za ruce a jdou směrem k novým hezkým zítřkům s modroblankytnou oblohou nad naším městem bez dluhů v r. 2015.

„Myslím si, že se chce někdo udržet u moci za každou cenu, viz Zpravodaj č. 18 strany 1, 4 a 5“. Říká se, že moc je moc, údajně se z toho i občas blbne.

Mgr. David Jevčák

PS Nedostal jsem Zpravodaj č. 18 do schránky, přesto si nemyslím, že je to spiknutí čarodějnic nebo nějaký horor, či dokonce zlí úředníci města. Stane se, vždyť jsme jenom lidi. Doporučuji vedení města rychle vytisknout dva nové Zpravodaje do 9.10.2014 a ukázat nové úspěchy, abyste ty volby mohli v klidu vyhrát bez těch nervů, jak to letos dopadne. Ty dva Zpravodaje by stačily na vymytí mozku lidem z hlavy. Například já jsem naprosto v klidu, ať to dopadne, jak to dopadne.

Volební Zpravodaj č. 18

Napsat komentář