IMG_3123P

Přijela za mnou kamarádka. Šly jsme se podívat na pasáž Jaroslava Žáka. Od náměstí pěkně udělané. Kavárna je nekuřácká, příjemná obsluha a hezké záchody. Nápad s pasáží a kavárnou se městu povedlo.

Šly jsme se podívat na přístavbu se schodištěm. Schodiště je plně funkční. Kamarádka nechápala barvu na betonu. Musím se přiznat, že ani já jsem nechápala. Doslova ohavný pokus o růžovou barvu. Barva je chvilku více růžová a chvilinku méně růžová. Následují flíčky na betonu a mapičky. Mapy na způsob nezvládnutí udržení moči malého dítěte do prostěradla. Mapy na stěně betonu a s prostěradlem dítěte jsou si místy vzájemně podobné.

Z pohledu estetického od Valů působí přístavba z betonu disharmonicky. Moderna a staré historické domy v památkové zóně. Tohle je velká škoda, pasáž se povedla krásně udělat, ale vytvořený produkt architekta, který vymyslel přístavbu, je neuvěřitelný. Jak mohla růžová barva projít při předání stavby městu. Původně měla být krystalicky čistá bílá barva. Pouhým pohledem nelze si nevšimnout fleků na stěně.

Kamarádce jsem nebyla schopna vysvětlit důvod barevných fleků na schodišti. Jediné na čem jsme se shodly, bylo slovo korupce.

IMG_3125P

Komenského lávka dostala cenu Stavba roku 2015. Navrhuji betonovou přístavbu na cenu Barva roku. Za provedení pasáže dávám městu 1 podtržená, za přístavbu schodiště slabou 4. Za 4 jenom proto, že schodiště plní funkci. Přístavba je bez architektonického citu.

Renata Polabská

Vybudovaná pasáž Jaroslava Žáka na náměstí Československé armády v Jaroměři a nová přístavba