images

Vyšel Zpravodaj č. 10/2016 a náš starosta má v něm dva články na straně 3 a 6. Z článku je jasné, že problémy I. a II. etapy se týká pouze Jaroměře a Hořenic. Starosta se veřejně přiznal, že čte web bezcenzury-jaromer.cz, protože hovoří o Vendelínu Novákovi. Děkuji za skrytou reklamu ve Zpravodaji. Teď vezmu výsek hlášek z článku starosty.

„Desetiletý úvěr svazku, stejně jako uvedená půjčka, jsou hrazeny a budou doplacen do konce roku 2023, a to výhradně naším městem a obcí Hořenice v návaznosti na výši investičních nákladů. Naprosto logicky začaly provozní náklady svazku převyšovat částku tržeb. 1. května letošního roku povinnost plátcovství DPH, ztráta DSO doposud přetrvává. Konkrétně Jaroměř se podílí částkou 310 624 korun na předpokládané ztrátě roku 2016. A přitom náklady městské společnosti jsou v podstatě neměnné (myslel MěVaK)“ Konec starostových vtipných hlášek. Přesto jsem vybral tu nejlepší: „i budoucí násobně vyšší efekt v městské obchodní společnosti.“

Efekt je uveden na straně 6 Zpravodaje, kde uvádí, že mají pravomocnou vratku ve výši 9 999 186 Kč, a tady máme slibovaný efekt. Nyní prosí finanční úřad o odpuštění nebo posečkání s platbou, dále dávají žalobu ke správnímu soudu. Nic jiného nezbývá. Kdo za to může, že město musí zaplatit ÚOHS Brno pokutu za losovačku 200 000 Kč a vratku 9 999 186 Kč? Podle usnesení úřadu se hovoří o starostovi města Jaroměř, který zamezil náhodnému přečíslování nabídek, a to před samotným losováním, čímž úřad označil losovačku za netransparentní. Tohle nám starosta zapomněl uvést.

Nad článkem o vratce za miliony je ve Zpravodaji uvedeno: „Dorazilo před uzávěrkou.“ A ta byla podle Zpravodaje dne 15.5.2016. Co je uvedeno v článku starosty na straně 6. Cituji: „Obě tyto žádosti byly podány v souladu se zákonnou lhůtou začátkem května.“

Starosta je politický Hans Christian Andersen. Naschvál nepoužil do svého článku vratku, protože by každý poznal, že jeho článek na straně 3 je pouhé politické prázdné povídání. Ve svém článku se hádá se zastupitelem Salačem. Díval jsem se na zasedání. Starosta nesmyslně píše ve svém článku: „Pokud někdo ze zastupitelů začne urážet kohokoliv, navíc neopodstatněně, budu mu v průběhu jeho příspěvku odebírat slovo i nadále.“

Salače nemám rád (nesedí mi), ale při sledování jsem viděl, že nikoho neuráží. Starosta nesnáší lidi, kteří mají jiný názor. Nedej, bože, pravdu. V článku napadá druhého zastupitele, který mu není po vůli. Další podlost je v tom, že Salač poslal článek 24.4.2016. Byl vydán schválně opožděně, aby se mohl připravit útok. Vendelín Novák není Salač. Já jsem členem elitního klubu a mám IQ 150. Mám dlouhé vlasy po ramena. Ještě stojí za zmínku, že článek starosty končí voláním jakoby do zbraně úřednice – úsměvné, že?

Starosta napsal článek s vědomím, že schválili následující: „Z rozpočtu města příspěvek 3,5 mil. Kč ročně po dobu 10 let na zajištění splátek úvěru na projekt Čisté Labe z Jaroměřska a příspěvek na zjištění provozu.“ Starosta pro usnesení hlasoval. Neuvěřitelné!

images 2

Vendelín Novák – fotka z OP

Zábavný Zpravodaj a dva články starosty