Ve Zpravodaji vyšel zajímavý článek od JUDr. Harvana o práci Policie ČR a zamyšlení o práci Městské policie v Jaroměři. Musíme přiznat, že nás doktor překvapil a hodně. Asi začal přemýšlet logicky. Již v době, kdy pracoval jako vysoký funkcionář u Policie ČR v Náchodě na pozici zástupce okresního ředitele, tak byl znám k velké lásce ke statistickým tabulkám. Prostě je miloval a všechno odvozoval od nich. Je zajímavá skutečnost, že žil v Jaroměři a pracoval na vysokém postě v Náchodě, nijak nepomáhal OOP Jaroměř, ba naopak. Pokud docházelo ke snižování tabulek policistů v Jaroměři, tak nic neudělal, ačkoliv tomu mohl zabránit nebo aspoň bránit. Proto jsou počty tabulek policistů v Jaroměři na OOP takové, jaké jsou. Doktor moc dobře ví, o čem píšeme. Po skončení služebního poměru u PČR. Začal dokonce určitou dobu kopat ve svých článcích do Policie ČR, zejména nechutně po OOP Jaroměř, a to dost nevybíravým způsobem. Psal ódy na městskou policii. Jako zastupitel podporoval její rozšíření. Nyní pochopil, že strážníků je moc, ale jejich výsledky jsou slabé. Lidově řečeno o ničem. Přesto stojí městskou kasu 11,5 mil. Kč ročně.

Přestože napsal velice pěkný a důkazy doložený článek o práci PČR, důkazy opřel o statistiku kriminality ve městě a přestupkovou statistiku, kdy hlavně vyzdvihl práci pouze vedoucího OOP Jaroměř, což je pro něj typické. Za dobrou práci děkujeme zejména obyčejným příslušníkům OOP Jaroměř, kteří nás chrání nepřetržitě 24 hodin denně. Ano, jsou to ti, kteří drží služby a jsou vidět venku (pěšáci na černou práci), ale stejně i zpracovatelům trestních spisů a přestupkových spisů, čili všem, tedy celému kolektivu, nikoliv jenom jednomu. To je málo! Domníváme se, že jde o takovou „osobní omluvu pana doktora“ tomu, o kom nejvíce psal.

kinder-pingui-rez-mlecny-240g-8ks

Přitom doktor má rád sušenky z Lidlu.

Dále ve dlouhých a nudných chvílích chodil k trestnímu soudu do Náchoda, jakožto obžalovaný, ale měl kliku v tom, že trestný čin byl promlčen. A proto je bývalý zastupitel města čistý bez poskvrny s čistým trestním rejstříkem. Jinak by dostal flastr s ostatními skvělými zastupiteli města. Jeho skvělou pověst ke konci života mu vůbec nezávidíme.

Musíme uznat, že jeho článek je skvělý – bravo, doktore. Jen houšť.

Redakce

Zajímavý článek ve Zpravodaji č. 4 o práci Policie ČR