stock-photo-water-running-in-to-a-water-stream-from-a-sewer-103716227

Vyšel Zpravodaj č. 9, ve kterém je na straně 4 a 5 zajímavý článek s názvem Výroční zpráva Městských vodovodů a kanalizací s.r.o. Jaroměř (dále jenom Měvak). Výborně napsaný od jednatele společnosti Ing. Karpíška. Patří k nejlepším dopisovatelům Zpravodaje. Používá fakta a čísla, ne pohádky pro dospělé. V podstatě společnost prosperuje velmi dobře. Ano, vždyť od roku 2014 se neustále zdražuje každý rok vodné o 1 Kč a stočné též o 1 Kč.  Toto zdražování je naplánováno do roku 2018.  Z tohoto důvodu společnost Měvak musí být v plusu. Každý podnikatel by chtěl mít zaručené pravidelní každoroční zvýšení od odběratelů zboží. Ale spol. Měvak je jediná společnost ve městě, která dodává vodu za úplatu a odebírá odpad do kanalizace, a tedy bez konkurence. Odborně řečeno monopol. Pokud nebudeme brát občany, kteří mají vlastní studny jako nějakou konkurenci, což je nemožné, jelikož studny mají pro sebe.

Jediné špatné ve výroční zprávě spol. Měvak je stav neplatičů. Ke dni 31.12.2016 dluhy odběratelů za služby společnosti dosáhly 6 189 000 Kč, kdy pohledávky společnosti nad 12 měsíců jsou ve výši 345 000 Kč. Údajně to řeší právník, ale v podstatě nedobytné pohledávky. Ale pozor! Společnost má pohledávky od 3 do 12 měsíců po lhůtě splatnosti, které se snaží společnosti vymoci pomocí justice?! Jde o částku 740 000 Kč. Podle našeho názoru skoro nedobytné pohledávky za 1 000 000 Kč! Kdopak nám to neplatí? Když to dlužníci nezaplatí, kdo uhradí tyto dluhy? My ostatní, co pravidelně platíme podle složenek Měvaku. Ale bohužel, tak to v životě chodí.

Redakce

Zajímavý článek ve Zpravodaji od Ing. Karpíška