Vítejte!   Otevřená data Ministerstva financí

Ministerstvo financí, otvírá jako první ministerstvo, svá data veřejnosti (smlouvy, faktury, seznamy dotací). Každý daňový poplatník má možnost si detailně zkontrolovat, jak s penězi ministerstvo hospodaří. Může vícepremiér, ministr financí a předseda Hnutí ANO 2011 Andrej Babiš prolomit ledy kolem otevřených dat ve státní (veřejné) správě? ANO, může a v některých obcích je to již několik let běžnou praxí a další se hromadně přidávají. V Jaroměři si budeme muset počkat, nejméně do příštích komunálních voleb. A to i přesto, že jsou v zastupitelstvu města tři zastupitelé za Hnutí ANO 2011 (Hovorka, Čižmář, Kubina). Dobrou značku Hnutí ANO 2011 zneužili jako výtah do zastupitelstva a přestoupili tito nadějní loutkoví herci do služeb principála Klepsy. Nic nedbají na skutečnost, že otevřenou radnici slibovali v předvolební kampani. Zahleděli se do umění šíleného klauna Klepsy.

22. prosince jsem navštívil avizované představení Zastupitelstva města na radnici v Josefově. Diváci nepřišli. Přesto se představení konalo. Projednával se návrh rozpočtu na rok 2015. Zastupitel města ing. Otto Salač podal návrh vytvořit v rozpočtu finanční rezervu z důvodu rizika nepředvídatelných výdajů města. Slovo si vzal zastupitel Horáček a všem sdělil, že rozpočet nemá jedinou chybu a je sestaven dle nejlepšího vědomí a svědomí. Klepsa chtěl rovnou Salačův návrh zrušit. On totiž po deseti letech starostování neví, že to není možné a že se o návrhu musí hlasovat vždy. Oznámit mu to musel přítomný právník města. Zastupitel Müller připomněl, že rozpočet je živý organismus a tak se může upravovat po celý rok. To radí zkušený finančník, který na ustávající schůzi zastupitelstva nedokázal spočítat 21 zastupitelů při hlasování. Zastupitel ing. Salač poukázal též na nevýhodnou smlouvu s firmou Citelum, provozování veřejného osvětlení. A to přišla chvíle pro místostarostu Elektroremokubinu. Potvrdil nevýhodnost stávající smlouvy a navrhl vysoutěžit nového provozovatele (myšleno sebe). Technické služby vlastní vysokozdvižnou plošinu a zaměstnance v oboru elektro. Proč, s 18-ti miliónovým rozpočtem nespravují veřejné osvětlení sami??? Nakonec byl rozpočet schválen hlasováním členů zastupitelstva 19:0:2.

To co jsem zde napsal k jednomu projednávanému návrhu zastupitelstva, je tzv. zápis ze zasedání zastupitelstva, který popisuje průběh jednání k jednotlivým návrhům. Tento zápis má být do deseti dnů připraven k nahlédnutí občanům města. Je dokonce dovoleno z něj opisovat a tvořit si poznámky. V době 21. elektronického století, musíte dojít na sekretariát starosty a nahlédnout do zápisu. To ovšem musí být zápis tak, jak ukládá zákon, do deseti dnů připraven k nahlédnutí. Z druhého a ani ze třetího zasedání zastupitelstva zápis připraven do deseti dnů nebyl. Jaroměřští úředníci to nestihli. Takže to musíte zkusit znovu a pak zase znovu…

Kdy dostihnou jaroměřskou veřejnou správu nastartované změny ve společnosti? Snad jedině s využitím moderních informačních a komunikačních technologií a úplnou změnou myšlení ve smyslu „OBÍHAJÍCÍ INFORMACE, NE OBÍHAJÍCÍ OBČAN“.

Jiří Košťál

Zamrzlá veřejná správa v Jaroměři

2 komentáře u „Zamrzlá veřejná správa v Jaroměři

Napsat komentář