tisice

Dle zákona o svobodném přístupu k informacím jsem zjistil, že Město Jaroměř od 1.1.2000 do současné doby pronajalo spol. AGRO Jaroměř spol. s r. o. celkem cca 39 hektarů pozemků, což je normální v situaci, kdy společnost podniká v zemědělství.
Zastupitel pan Ing. Jaroslav Vojtěch je podílníkem v této společnosti a jediným jednatelem společnosti, kdy dle zákona jedná ve prospěch společnosti a veškeré podnikání je za účelem dosažení zisku, což je naprosto v pořádku, jinak by to nemělo cenu.

Rekapitulace

Zastupitel města hájící zájmy města s péčí řádného hospodáře a zároveň je jednatelem společnosti a podílníkem i na zisku společnosti. Není to STŘET ZÁJMŮ v morální rovině?

DJ

Zastupitel Ing. Jaroslav Vojtěch (US-DEU, NK Pro naše město)

Napsat komentář