Dne 4.6.2018 došla žádost na město od jednatele společnosti Říční a sluneční lázně Na Úpě, s.r.o. Kamila Macha, ve kterém žádá o bezúplatný převod pozemku č. 3643/9 v katastrálním území Jaroměř o výměře 6 m2, dále uvádí, že hradlový jez je ve vlastnictví státu. Stát chce jez prodat, a to v rámci předkupního práva vlastníkovi pozemkové parcely č. 3643/9  k. ú. Jaroměř, a proto žádá o převod pozemku shora uvedeného formou daru na jejich společnost. Dále se společnost zavazuje zachováním areálu koupaliště Na Úpě na dalších 10 let od data nabytí platnosti předmětného daru pozemku.

Co to znamená? Že spol. Říční a sluneční lázně Na Úpě, s.r.o. je na tom asi ekonomicky velmi špatně, když nemá peníze, aby si koupila ubohých 6 m2. Doufám, že na naftu do svých soukromým vozidle peníze ještě mají. Možná by mohl zastupitel Mach zajít na sociálku, třeba tam něco dostane.

Viděl jsem hodně žádostí občanů Jaroměře, kteří si chtěli přikoupit malou nudličku pozemku od města, a všichni za ty kousky pozemků zaplatili městu. Nechápu, že obchodní společnost založená za účelem zisku, nemá na to, aby si koupila malý pozemek od města a místo toho žádá drze o bezúplatný převod, tedy zadarmo. Přestože se tam na koupališti prodává občerstvení za peníze, což je naprosto normální a v pořádku, protože se podniká pro zisk. Bez koupaliště by nebyly tržby, samotní cyklisté, kteří jezdí kolem po cyklostezce, nestačí, a proto i tak musí být zachováno koupaliště na řece Úpa, jinak podnikání nebude fungovat. Aby byl jako důvod k darování pozemku. V roce 2014 ve volebním programu Volby pro město, kdy na této kandidátce byl i Kamil Mach, který byl zvolen, bylo uvedeno následující: „Nechceme vítězství osobních zájmu nad zájmy města.“ Tady se program strany a jednání zastupitelů Volby pro město silně tluče, odborně řečeno kolize zájmů. Pan zastupitel Kamil Mach a zároveň jednatel spol. Říční a sluneční lázně Na Úpě, s.r.o. si zadarmo přihrál se svými zastupiteli v koalici pozemek, který má velkou cenu, jelikož se na něj vztahuje předkupní právo k jezu a k tomu vodní právo na řeku.  Chápu, že pozemek s jezem potřebuje. Ale proč si pozemek od města proboha nekoupí?

Ona cena za jez a vodní právo bude stejnak finanční raketa. Zkuste si postavit jez na řece, jenom obstarat povolení, projekt a provedení stavby. Pokud nemají na koupi 6 m2, tak nechápu, jak budou chtít koupit jez s vodním právem od státu? Pokud na koupi jezu a vodního práva od státu peníze mají, proč městu nezaplatí za malinký pozemek? Že by lidská lakota? Přitom si nemyslím, že by zmrzlina nevynášela, když vidím ty fronty u stánku. Spíše se přikláním k hladovosti a nenasytnosti.

Problém je v tom, pokud máte jez a vodní právo, lze postavit vodní elektrárnu. A tedy pokud by město nechalo volně soutěžit prodejní cenu 6 m2 svého pozemku s předkupním právem na jez a k tomu vodní právo, cena pozemku by byla neuvěřitelná. Možná začátek ceny za 1 m2 cca 10 000 Kč. Myslím si, že silný investor, který by chtěl postavit vodní elektrárnu, by byl schopen dát za 6 m2 i 200 000 Kč. Pak si koupí jez s vodním právem od státu. Dál není co řešit, stačí projekt a může začít stavba elektrárny. Domnívám se, že zastupitel Kamil Mach má stejný zájem postavit vodní elektrárnu, proto chce jez s vodním právem získat.

Myslím si, že občané města by měli založit sbírku na Zastupitele města Jaroměř Kamila Macha, aby měl peníze a mohl podnikat, anebo sociální úřad by ho měl zaregistrovat a vyplácet pravidelnou dávku v nouzi. Do formuláře stačí napsat, neměl jsem ani na koupi 6 m2 od města, a dávka je naprosto jistá.

Samozřejmě, že zastupitel Kamil Mach z důvodu svých morálních hodnot hlasoval pro dar se svými koaličními zastupiteli. Pozemek získala společnost, ve které je jednatelem zadarmo. Jednal přesně s tím, co měl uvedené ve volebním programu strany, za kterou kandidoval: nechceme vítězství osobních zájmů nad zájmy města. Bát se nemusíte, protože oblíbený zastupitel Kamil Mach bude určitě znovu kandidovat do zastupitelstva města. Kde by jinde udělal takový kšeft – zadarmo?   Nechápu, proč ostatní občané města musí platit za každý kousek pozemku, který chtějí po městu? Z jakého důvodu pozemek nedostanou zadarmo, když se o něj budou starat, udržovat apod? Proč ty zvláštní stavovské rozdíly k občanovi a k zastupitelovi města? Asi nová elita ve městě s přednostními právy.

PS Pokud budete v tomto pokračovat, tak nikdy nebude dostatek peněz na investice ve městě. Ale to vás nezajímá. Pokud máte rádi darovací systém, tak navrhuji všechny pozemky města darovat občanům města trvale žijící ve městě, aspoň by všichni něco z toho měli, proč jenom jeden samozvaný král prérie v Jaroměři. To, že jste prodávali kamarádům pod cenou, jsem si zvykl, ale nový systém zadarmo? Příště vymyslíte, že za pozemek města, kterým obdarujete bezúplatným převodem na nového majitele z řad zastupitelů, tak mu ještě přidáte k pozemku navíc nějaké peníze. Vůbec bych se tomu nedivil, když je zastupitel sociální případ a údajně nemá ani na 6 m2.

Ondřej Rozum

 

Zastupitel města Kamil Mach je na tom ekonomicky hodně špatně