V roce 2009 vyhrála spol. Ekologický rozvoj a výstavba s. r. o. výběrové řízení na akci „Josefov – regenerace zeleně v historickém centru pevnostního města“ V roce 2010 byla zvolena Ing. Lidmila Rutter do zastupitelstva města a dne 23.1.2013 uzavírá společnost dodatek ke smlouvě, kdy na základě tohoto dodatku se fakturuje dříve, než bylo ujednáno předtím, a to ve společném zájmu města a firmy. Dle zprávy z úřadu města č. 1 byla fakturována v r. 2010 částka 108.000,-Kč, v r. 2011 částka 108.000,-Kč, v r. 2012 částka 10.800,-Kč, v r. 2013 částka 72.600,-Kč, celkem 299.400,-Kč.
Podle odpovědi č. 2 z města na základě přístupu k svobodným informacím bylo fakturováno 270.000,-Kč – zde je jasný rozpor ve dvou zprávách z města.
Jakou mají hodnotu takovéto odpovědi pro občana, že město vlastně neví, kolik zaplatilo za služby této společnosti?
Co je vlastně na této společnosti zajímavé? Přece to, že podíl v této společnosti měla do 2.5.2014 právě i Ing. Lidmila Rutter, zároveň tam byla do 2.5.2014 i prokuristou společnosti, čili ujednání o dřívější platbě, a to dříve než po vydání protokolu s rozhodnutím o poskytnutí dotace?
V současné době společnost vlastní akciové společnosti. Pravděpodobně jde o náhodu ve změně obchodního rejstříku. Ve chvíli, co se někdo asi dozvěděl, že byl činěn opakovaný dotaz na shora uvedenou společnost a její napojení na město. Je taky možné, že jsou u nás zastupitelé, kteří mají panickou hrůzu z toho, aby někdo nezveřejňoval obchodní propojení společností s městem, kde figurují zastupitelé a mají z toho prospěch?
Protože znám i obchodní právo, tak musím uvést pravdivou informaci, že to bylo velice chytré převézt majetek na akciové společnosti, jelikož se špatně zjišťuje MAJITEL, přesto dle mého názoru je to stejně už pozdě, protože zůstal i starý zápis v obchodním rejstříku o Lidmile Rutter??? Pokud po 3.5.2014 tato společnost uzavře smlouvy s městem, nikdo nebude moci tvrdit, že s tím má paní Lidmila Rutter něco společného. Nám všem obyčejným lidem to bude naprosto jasné.
Viděl jsem dnes na internetu seznam.cz, že u nás a v Itálii je vysoká korupce“. Něco na tom bude???

Rekapitulace
Ing. Lidmila Rutter je zastupitelkou města a zároveň bývalou prokuristou shora uvedené společnosti, kde měla i podíl, čímž by se dalo jasně říct, že seděla na dvou židlích najednou. Na jedné hájila zájmy soukromé společnosti k dosažení zisku a na druhé zájmy města s péčí řádného hospodáře pro blaho města, není to nějaký STŘET ZÁJMŮ v morální rovině, anebo jaroměřská reálná skutečnost ze života města.
DJ
PS. Po Jaroměři neustále létá nenasytný hmyz, který chce sosat med. Filozofická otázka: „Je rozpočet města a majetek města nějaký med?“

Zastupitelka Ing. Lidmila Rutter (Sdružení nestraníků)

Napsat komentář