Jelikož jsme již v minulosti zasílali zastupitelům a radním dopis v podobném duchu a nic se nedělo, obracíme se proto na vás – BEZ CENZURY. (email)

V Jaroměři 21. ledna 2015

Dobrý den,

obracíme se na zastupitele a radní našeho města Jaroměř, a to ohledně asfaltového zpevnění vozovky a chodníků v ulici Terronská, a tím i zkulturnění této části města.

Dlouhou dobu nám připadalo, že pro vedení města tato ulice byla brána tak, že není na očích, a tudíž byly preferovány jiné „viditelné“ ulice.

A hle. Koncem roku 2014 nastává zlom a dochází k rekonstrukci kanalizace a následně vodovodního řádu (o tom ostatní občany Jaroměře informoval pan starosta ve Zpravodaji č.4).

Je s podivem, že při této rekonstrukci nedošlo zároveň k uložení trub a jímek na odvod dešťové vody. Přitom již při zpevňování ulice Bachmačská, která je pod ulicí Terronská, byl nekvalitně usazen (bohužel NE na nejnižším bodu vozovky) odvodňovací kanál, a tudíž při jakémkoliv deštíku je z křižovatky ulic Terronská a Bachmačská souvislá laguna. Obyvatelé, kteří mají v této části vchody do svých domovů a vjezdy na své pozemky, suchou a čistou botou do nich a na ně nedojdou. A přitom by snad stačilo jediné – umístění kanálové jímky (vpustě) do spodní části ulice Terronská.

A teď citace pana starosty z již zmiňovaného Zpravodaje č. 4:

„ I s ohledem na řešení dalších rozjednaných problémových míst a opravy dalších prašných komunikací zastupitelé ponechali v rozpočtu finanční rezervu v úrovni více než 4 mil. korun“.

Doufáme, že to nebyl pouze předvolební tah, tudíž věříme, finančních prostředků je dostatek. Nezbývá tedy, než je investovat tak, aby nejen obyvatelé „neviditelné“ ulice Terronská, ale všichni návštěvníci této ulice, se při chůzi či jízdě touto ulicí cítili spokojeně a byli přesvědčeni, že

žijí ve městě, nikoliv na poli.

Pro neznalé, přikládáme fotografie současného stavu:

(Microsoft Word - ULICE Terronsk341)

pozn. redakce: Zde chybí podpis

email: Motto : Zlo není ve zlu samém, ale v ochotě lidí je trpět.   v záhlaví vaší webové stránky se mě zdá příznačné.

Někdo se před volbami natřásá jako krocan, co vše se pro občany podařilo a vzápětí po znovuzvolení je vše zapomenuto.

 

Zpevnění vozovky a chodníků v ulici Terronská

Napsat komentář